Platnost vypršela: 125 let zemědělské školy v Benešově

125. výročí svého založení, které bylo plánované na listopad, zemědělská škola oslaví pouze virtuálně.

Od podzimu 1895 bylo v Benešově započato s výukou na Zimní hospodářské škole, tehdy ještě v prostorách Piaristické koleje. Škola pod různými názvy a s různými zemědělskými studijními obory fungovala nepřetržitě s výjimkou první a druhé světové války. V 60. letech došlo k výstavbě současné hlavní budova školy, byla zahájena praktická výuka na školním statku v Pomněnicích. V následujících letech se areál školy postupně rozšiřoval, mj. o jídelnu, tělocvičnu, nedávno také o novou budovu s odbornými učebnami a skleníkem, krytou a venkovní jízdárnu, zázemí pro výuku zahradnictví. V současné době škola (VOŠ a SZeŠ) nabízí vzdělání ve čtyřech studijních směrech – Agropodnikání, Veterinářství, Zahradnictví a Přírodovědné lyceum.