PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ A KOUČINK na jihovýchod od Prahy, Mgr. Jan Klimeš, www.netraptese.cz

Psychoterapeutické poradenství: Když máte trápení, kterého se chcete zbavit vlastním přičiněním, ale nějak to nejde, nebo které chcete pomoct nést

Koučink: Když chcete pomoci překonat nějaký milník, když se potřebujete v životě někam posunout, něco se naučit, nějak se změnit

7-8/2024