Uhříněves byla pověřena k vydání územního rozhodnutí na dostavbu okruhu

Neutěšená dopravní situace trápí snad všechny obce na Praze východ. Kolony aut každým rokem narůstají a zácpy se tvoří pomalu už i na lesních cestách. Obrovskou zátěž nesou Říčany a také Uhříněves, která je v dopravní špičce téměř neprůjezdná. O dopravní problematice MČ Praha 22 jsme si povídali se starostou Ing. Martinem Turnovským.
„Všichni víme, že nedostavěný úsek Pražského okruhu 511 je základním stavebním kamenem řešení dopravního problému. Investorem je stát
a stavba má v naší MČ jednoznačnou podporu vyjádřenou v proklamacích, usneseních zastupitelstva, dopisech resortním ministrům i představitelům Evropské komise. Nechali jsme zapracovat do dokumentace v téměř celé délce naší trasy protihluková opatření i nad rámec hlukových limitů. Prosadili jsme příjemnější křížení pro pěší a cyklisty a nemáme vůči stavbě žádnou zásadní připomínku. Poslední novinkou je, že právě Odbor výstavby našeho ÚMČ Praha 22, a nikoliv Magistrát hl. m. Prahy, byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj k vydání územního rozhodnutí stavby 511, což je klíčový dokument, od kterého se vše další odvíjí. Ačkoliv se jedná o přísně oddělený výkon státní správy, nutně musíme pomoci po stránce materiální, lidské i finanční, tak aby nejnáročnější územní řízení v dějinách našeho úřadu bylo zdárně dokončeno. Zahájení brání v tuto chvíli pořízení jedné změny územního plánu, které by mělo být na podzim vydáno, a územní řízení zahájeno.“
Je pro Uhříněves klíčová i realizace Hostivařské spojky?
Nutně potřebujeme, aby se spolu s dostavbou 511 zrealizovala stavba Hostivařské spojky – obchvatu Uhříněvsi. Bez ní se naše situace v Uhříněvsi nezlepší a ulici Přátelství hrozí stejné či vyšší zatížení kamiony jako dnes. Potvrzují to modelové intenzity dopravy zpracované v loňském roce. Hostivařská spojka je naše priorita, kterou se podařilo s hl. m. Prahou rozběhnout, ale je nutný soustavný tlak, aby nedošlo ke zpoždění či odsunutí za jiné významné stavby typu nového Libeňského mostu. Připraveni tak musíme být i na krizový scénář opoždění. Naše vyjádření do územního i stavebního řízení ke stavbě 511 budou obsahovat i podmínky dopravních opatření, tak aby byly ochráněny ulice Přátelství a K Netlukám před vjezdem nákladní dopravy. Podmínky se budou týkat obou mimoúrovňových křižovatek Uhříněves a Říčany.
Říčany připravují opatření zákazu tranzitu nad 12 t na silnicích II.
a III. třídy říčanského regionu. Podpoříte tuto aktivitu?
Naše MČ se připojila a podpořila připravované opatření. Společnými silami tím pomůžeme významně ulici Přátelství. Tento zákaz před více než půl rokem platil a skutečně nám úlevu přinesl. Podotýkám, že ani MČ Praha 22, ani město Říčany nejsou schopny zakázat tranzit nákladní dopravy na komunikaci I. třídy Přátelství – Černokostelecká I/2. Připravovaný zákaz se týká jen přivádějících komunikací nižších tříd, což ale v důsledku situaci velmi pomůže.