Ad Zápraží 5/2022 – bitva u Lipan

V návaznosti na článek v Zápraží 5/2022 o bitvě u Lipan, kde je již připojena pozvánka na každoroční rekonstrukci bitvy (28.5.2022) přidáváme ještě informaci o Pouti do Lipan. Tu organizuje T. J. Český Brod a koná se v neděli 15. května 2022.

Trasy jsou celkem tři. V sokolovně v Českém Brodě mají všechny start – v 10 h, cíl u lipanské mohyly a všechny tři trasy vedou přes Kšely, kde je společné kontrolní stanoviště. Na těchto třech místech obdržíte i kontrolní razítka, která budou spolu s vyplněným kvízem tvořit vaši „poukázku na buřta“.

Je zcela na vás, kterou trasu si zvolíte, trasy měří 10, 12 a 15 km, a jsou vhodné i pro méně zdatné turisty a kolaře, vhodné jsou i pro rodiny s dětmi. Každý účastník obdrží mapku s  trasami (viz obrázek níže). V Přistoupimi, kudy povede nejkratší a patrně nejvíce využívaná trasa pro pěší, bude zajištěn dohled městské policie při přechodu přes frekventovanou státní silnici. Jinak je třeba mít na paměti, že se všichni akce účastní na vlastní nebezpečí a pořadatelé nenesou odpovědnost za jednání účastníků na trase.