RUBRIKA: Školy a školky

Educanet gymnázium Praha

 EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola v Praze na Chodově představuje nový typ vzdělávání, hodnocení a také studijních možností, včetně volitelných specializací a mimoškolních aktivit. Česko-anglická základní škola / Bilingvní česko-anglické gymnázium  / Gymnázium  / Informační technologie / www.praha.educanet.cz

Mateřská školka Tehovec zve k zápisu

Vážení rodiče,
přejete si, aby vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu a zároveň se cítilo jako doma? Přihlaste své dítě do mateřské školy v Tehovci! Jsme státní mateřská školka rodinného typu s nízkým počtem dětí na třídách.
Nabízíme: individuální přístup, úzkou spolupráci s rodiči, předškolní vzdělávání ve smyslu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, cílenou přípravu pro úpěšný vstup dítěte do školy, logopedickou péči, kvalitní, zdravé a pestré stravování, bohatý výchovně vzdělávací program s širokou nabídkou bezplatných aktivit.
Pokud vás naše mateřská škola oslovila, neváhejte a přijďte se i s dětmi za námi podívat. Den otevřených dveří proběhne 17. 3. 2016 a zápis dětí 7. 4.

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách: www.mstehovec.cz. Případné dotazy zodpovíme: e-mail: mstehovec@email.cz, tel: 606 031 341. Těšíme se na vás!                                                                 
Bc. A. Hozmanová, ředitelka MŠ

Zveme na zápis do první třídy

memoinz.cdr

Přijímačky do matematické třídy

I. ZŠ Říčanyotevírá ve školním roce 2015/2016  6. třídu s rozšířenou výukou matematiky.
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu  20. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit přímo k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby. Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na adresu školy do 11.5.2015. více