RUBRIKA: Zaujalo vás

Kurz osobního rozvoje “Kam dál po rodičovské?” zdarma

KDY: celkem 6 dnů, 18-20.9. + 25.–27.září 2018, 9:00 – 15:00 hod
KDE: Komunitní centrum Minimax, V průhonu 153, Svojetice
Lektorka: Jana Procházková – (lektorka osobního rozvoje, specializace: práce se skupinou, hledání řešení pomocí koučovacího přístupu a metody Balint) 
Témata: 
V čem jsem dobrá/ý, Co mě baví, Co se chci naučit, Jak vymezit své hranice,  Jak sladit práci a rodinu, Time-management, Sebeprezentace a další! Podmínkou účasti je pouze být rodičem alespoň jednoho dítěte do 15 let.Proplácíme cestovné a hlídání dětí během kurzu 100–150,- Kč/hodinu (je nutné přinést dnový doklad, eventuálně čestné prohlášení o zaplacení). Více informací a hodnocení od účastníků na  www.dejmepracisanci.cz, tel.770 101 875 Financováno z prostředků ESF, OPZ 2014-20. Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 přihlášených.

 

Rozhovor se starostou Ondřejova Vladimírem Zámyslickým: Stavba nové školy bude náročný úkol

Ondřejov připravil pro své občany a pro návštěvníky z okolních obcí akci nazvanou Ondřejovské slavnosti, která se uskuteční  8. září. Na náměstí budou probíhat tradiční trhy a ukázky řemesel. Těšit se můžete na atrakce pro děti a bohatý kulturní program – například vystoupí děti ze základní a mateřské školy, prezentovat se budou zájmové kroužky z SKC Ondřejov. Završením akce bude koncert skupiny Poutníci a připraveno je i překvapení pro nejmenší. „Slavnosti navazují na tradici akcí, které se v minulosti v Ondřejově konaly a staly se důvodem k setkání nejen současných obyvatel Ondřejova, ale i rodáků a přátel, kteří již v naší obci nežijí,“ vysvětluje starosta Ondřejova Vladimír Zámyslický. „Rádi bychom Ondřejovské slavnosti pořádali pravidelně každý rok, protože je důležité, aby se lidé sešli, popovídali si se sousedy, pobavili se. Vedení obce by dle mého mělo dbát nejen na opravené chodníky, ale také na to, aby lidé spolu dokázali komunikovat, spolupracovat a dobře se jim vedle sebe žilo,“ říká pan starosta.

Ondřejov se může těšit na slavnosti, ale zároveň se vám daří opravovat i ty zmíněné chodníky…
Některé úseky byly v dezolátním stavu a opravy byly nutné. Podařilo se nám získat dotaci z IROP a opravili jsme cca 1,5 km chodníků, výrazně se tak zvýšila bezpečnost chodců. Máme velkou radost, že akce byla úspěšně dokončena, a že jsme se dokázali vypořádat se všemi podmínkami, které bylo nutné dodržet v rámci získání dotace. Aktuálně jsme museli řešit i další problémy, které se nabalovaly v průběhu stavby, ať už to byly požadavky dotčených orgánů nebo třeba uzpůsobení projektu tak, aby řešení bylo přijatelné pro provoz autobusů. Ani po dokončení této rekonstrukce se však nedá říci, že naše chodníky jsou v pořádku. Máme zde další úseky, které volají po opravě nebo na nich chodníky chybí úplně, to se netýká jen Ondřejova, ale i Turkovic a Třemblat.
Největší investiční akcí Ondřejova bude výstavba nové školy. Jak postupují přípravy?
Ministerstvo školství obci přislíbilo dotaci, která nás zavazuje, že škola musí dokončena v roce 2022. V prvním čtvrtletí příštího roku plánujeme dokončit projekt a zahájit soutěž na dodavatele stavby. Zároveň připravujeme žádost o dotaci na provedení budovy v energeticky úsporném standardu a snažíme se nalézt i další zdroje financování této náročné akce. Stavba bude pro obec velmi náročná, ale novou školu potřebujeme. Kapacita stávající budovy je dlouhodobě nedostatečná – učebny jsme již museli zřídit v prostoru sborovny, v budově obecního úřadu, ve zdravotním středisku, využili jsme i půdu staré školy… Nalézt další prostory v obecních budovách je již prakticky nemožné. Výuka v několika budovách a stísněných prostorech je velmi obtížná, naši učitelé to zatím zvládají a za to jim patří velký dík.
Kde bude nová škola stát?
Umístění je podle mého ideální – nová škola vyroste na klidném místě Ondřejova u sokolského areálu, kde je fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, což umožní potřebné synergie. Škola bude mít kapacitu 540 dětí a nebude samozřejmě chybět ani školní kuchyně, jídelna, tělocvična a odborné učebny. Investorem bude svazek obcí sdružující Ondřejov, Zvánovice a Kaliště.
Máte nějaké vize, jak využijete budovu nynější školy?
Rozhodně nezůstane prázdná. Mojí vizí je, přemístit sem knihovnu, která sídlí v nedůstojných podmínkách a také pracoviště obecního úřadu. Může zde vzniknout prostor, kde si naši občané zařídí vše na jednom místě a ještě v příjemném prostředí.
Jaké další investiční akce vás čekají?
Jako mnoho dalších obcí musíme řešit kanalizaci. Nyní máme připraven projekt na novou čistírnu odpadních vod v Turkovicích a podanou žádost o dotaci. S tím souvisí i vybudování chybějícího kanalizačního řadu v Turkovicích a dále řešíme možnost přepojení některých objektů v Ondřejově na novou čistírnu. Starost nám dělá i dešťová kanalizace, která je v mnoha místech nevyhovující a při silných lijácích nestíhá odvádět vodu. A věčný boj svádíme s rozbitými vozovkami…
Jak se vám daří všechny akce financovat?
Samozřejmě není možné zrealizovat vše okamžitě, musíme akce rozložit do delšího časového úseku. Snažíme se využívat všech dostupných dotačních titulů. V posledních letech se nám daří hospodařit tak, abychom nebyli nuceni obec zatěžovat úvěry. V případě stavby školy se již úvěru nevyhneme, jedná se však o zásadní investici a úvěry musí být nastaveny takovým způsobem, aby zadlužení nebylo rizikové a zároveň se nezastavil další rozvoj obce.
Říčany připravují další zákaz tranzitu nad 12 tun na silnicích II. a III. tříd. Jak se toto opatření dotklo Ondřejova?
Musím říci, že při podzimním říčanském zákazu tranzitu jsme skutečně zaznamenali zvýšený dopravní provoz. Komunikace v Ondřejově jsou pro tranzit nákladních vozidel naprosto nevyhovující. Chápeme Říčany a okolní obce, které se k akci připojily, ale ani my nechceme zatěžovat naši obec kamionovou dopravou. Proto jsme vyjádřili nesouhlas s opatřením města Říčany a ve spolupráci s podobně postiženými obcemi připravujeme opatření, které pomůže obce od této zátěže ochránit.
Jaké máte plány do budoucna?
Ondřejov má krásné náměstí, které by si zasloužilo revitalizaci. Několik let se snažíme získat dotační podporu pro jeho úpravu, to se nám zatím nepodařilo, náměstí tak budeme zvelebovat postupně po částech.
Dále budeme pokračovat v opravách a stavbě chodníků a úpravách místních komunikací .

MAS Říčansko přijímá projekty do výzev IROP

Příjem projektů do výzev IROP se stal skutečností. Výzvy byly zpřístupněny koncem června a projekty lze podávat do konce října. Pouze u projektů týkajících se infrastruktury dopravy je příjem prodloužen na žádost starostů obcí do konce listopadu. Celkem MAS rozdá do regionu 34,5 mil. do oblasti vzdělávání, sociálního podnikání a dopravní infrastruktury. Na památku UNESCO Průhonický park je vyčleněno 9 mil. Kč. I přes prázdniny s námi můžete konzultovat své projekty. Veškeré podrobnosti naleznete na našich www stránkách.

Přehled vyhlášených výzev MAS z IROP – u všech opatření je min. výše CZV na projekt 400 tis. Kč a spoluúčast 5%:
– Opatření 1 – Školství a vzdělávání: alokace 16 000 000 Kč
(max. projekt 8 mil. CZV)
– Opatření 2 – Sociální podnikání: alokace 4 000 000 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 4 – Psychiatrická péče: alokace 2 105 260 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 6 – Památky UNESCO – alokace 9 473 680 Kč
(max. projekt 9 mil. CZV)
– Opatření 8 – Udržitelná forma dopravy: alokace 12 315 790 Kč
(max. projekt 4 mil. CZV)

Odbahnili jsme nádrž, máme novou silnici, ale zbourali nám most!

V Mirošovicích 7. června zkolaudovali rekonstrukci vodní nádrže U Zvoničky. Po více než 50 letech se nádrž dočkala odbahnění, byly opraveny vtokové a výtokové prvky, vytvořeny nové břehy včetně terénních úprav. Vodní plocha je nyní ozdobou centra obce. Starosty Mirošovic Tomáše Zvěřiny jsme se zeptali, zda se podařilo získat na opravu dotaci.
„Bohužel ne. V minulosti jsme na rekonstrukci nádrže dvakrát žádali, ale pokaždé neúspěšně. V rámci revitalizace celého centra obce jsme se rozhodli, že již nebudeme čekat a celou akci jsme hradili z vlastních zdrojů. Navzdory úředníkům ŽP, kteří by rádi viděli přírodní nádrž s bahnitými břehy, jsme si prosadili modernější vzhled a z konečné podoby máme
velkou radost.
Jak pokračují opravy komunikací?
Snažíme se! Podařilo se opravit krajskou silnici II/508, vedoucí celou obcí. O rekonstrukci této komunikace jsme žádali Středočeský kraj přes 8 let. Řidiče, kteří naší obcí projíždějí, však musím upozornit na nové úsekové měření rychlosti. Takže i když krásný asfaltový povrch láká jet rychle, raději dejte nohu z plynu. Oprav se dočkal i horní úsek ulice Pod Ježovem a novou živici dostane také ulice Ke Hradu. V červenci začneme v parku
u Zvoničky budovat pétanque hřiště… Stále je co dělat.
Ale o most přes krajskou silnici I/3 na Senohraby jste přišli?
Stav tohoto nadjezdu byl před dvěmi lety shledán jako havarijní a došlo k jeho okamžitému uzavření. Nutno poznamenat, že se nakonec po vcelku konstruktivních a vstřícných jednáních se zástupci říčanské SÚS povolilo nejen užívat most pro pěší, ale hlavně odložit jeho demolici do doby, než bude vypracován nový projekt včetně stavebního povolení. Most byl odstraněn během jednoho dne. Akce proběhla bez problémů a díra po něm zbyla veliká. Dle poslední informace od zástupců KSÚS však stále není ukončeno výběrové řízení na zhotovitele nového mostu (uchazeč s vítěznou nabídkou odstoupil). Započít stavbu na konci července je však prý reálné.

Den záchranářů v Říčanech

Poslední úterý v červnu bylo v Říčanech ve znamení Integrovaného záchrannému systému – na Masarykově nám. byla stanoviště Policie ČR, Městské policie Říčany, Hasičského záchranného sboru ČR stanice Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů ČR z Vestce, BESIP týmu a Pestré společnosti.

Účastníci akce si mohli vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostředí, pohyb s termokamerou, trenažéry od BESIPu se simulací nárazu při autonehodě, nechybělo představení dýchací techniky, cyklohlídky, vystoupení asistenčních psů z Pestré společnosti či ukázky zákroku proti nebezpečnému pachateli nebo první pomoci při autonehodě.

U příležitosti akce starosta Říčan předal HZS Říčany technický kontejner pro záchranu osob a Policii ČR a Městské policii Říčany záchranné batohy s lékařskými pomůckami k poskytnutí první pomoci.

Organizátor akce: o. p. s. Cesta integrace (na Říčansku se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence i dopravní výchovy). Ozvučení: Bez cirkusu. Akce se konala za podpory města Říčan. Na zajištění akce se podílelo na 50 osob – děkujeme!

Nové infocentrum a cyklocentrum v SENOHRABECH

Po řadu let opuštěný objekt bývalých uhelných skladů na senohrabském nádraží začal opět sloužit široké veřejnosti. Budova č.p. 33 (a proto dostala název depo33) prošla celkovou rekonstrukcí a zcela se změnilo její využití.

Infocentrum a cyklocentrum
Návštěvníci Senohrab tak mohou po vystoupení z vlaku navštívit informační centrum, kde jim ochotný personál poradí s naplánováním výletů po okolí a vybaví je mapami, průvodci a dalšími propagačními materiály. Můžete si zde koupit pohlednice a další upomínkové předměty a připojit se přes místní WiFi k internetu.
Infocentrum se nachází v prostorách cyklocentra, kde si lze rovnou zapůjčit elektrokola, jízdní kola, či elektrokoloběžky a absolvovat výlet po okolí Senohrab v sedle. V případě, že potřebujete opravit vaše jízdní kolo či elektrokolo, můžete využit služeb cykloservisu.
Společenské centrum
V patře nad kancelářemi a pracovištěm fyzioterapeutky je velká společenská místnost s vlastním vstupem a sociálním zařízením, vybavená ozvučením, promítacím plátnem a projektorem. Zde probíhají firemní školení, teambuildingy a přednášky. Prostor je vhodný rovněž pro oslavy narozenin, svatební hostiny, výročí, třídní srazy apod. Společenská místnost je využívána i pro cvičení menších skupin (do 20 cvičenců).

Galerie
V patře nad cyklocentrem se nachází galerie. V galerii se konají příležitostné výstavy, z nichž první byla koncem dubna výstava Senohraby a Posázaví v obrazech Jana Gotha. Na přelomu května a června pak zde proběhla výstava Origami  – skládanky z papíru Milady Bláhové a Marcely Buřilové, doplněná dílnami pro zájemce skládání origami.

Kostelec n. Č. l. patří ve středních Čechách mezi patnáct nejlépe hospodařících měst

Kostelec nad Černými lesy má za sebou dvě velké akce – 30. ročník Tradičního keramického dne, na který se sjíždějí lidé z celé republiky a Setkání Kostelců ČR, jež se letos uskutečnilo již po sedmadvacáté. Obě události se podařily na jedničku a celé náměstí i nádvoří zámku bylo zaplněno spokojenými lidmi, ačkoliv to kvůli dopravním omezením nebylo vůbec jednoduché. A co v Kostelci nad Černými lesy plánují dále? O tom jsme si povídali se starostou Ing. Jiřím Kahounem a místostarostou MVDr. Janem Černým.
Užili jste si Setkání Kostelců?
Je to skvělá akce, která propojuje lidi z celé republiky. Navážeme nové kontakty, podělíme se o zajímavé zkušenosti a nápady. Velmi nás potěšilo, že do našeho krásného města přijely i obce, které se pravidelně nezúčastňují – třeba Vrbatův Kostelec. Velký podíl na úspěchu akce má i Česká zemědělská univerzita, která nám poskytla nádherné prostory zámku.
Tradiční keramický den je prestižní akce, kterou vyhledávají lidé ze širokého okolí. Snažíme se každý rok zlepšovat. Letos jsme například zavedli kyvadlovou dopravu do Českého Brodu na vlakové nádraží, abychom návštěvníkům nabídli alternativu k autobusovým linkám z Prahy, které často končí v kolonách.
Srdcem Kostelce je náměstí Smiřických s farním kostelem sv. Andělů strážných. V minulosti proběhla architektonická soutěž na úpravu náměstí. Některé návrhy počítaly i s radikálními změnami…
V žádném případě nechceme zasahovat do koncepce náměstí. Jsme oba hrdí Kosteláci a nevidíme jediný důvod, proč měnit naše krásné náměstí, které má mimochodem půdorys anděla s křídly. Uvědomujeme si však, že centrální část našeho města potřebuje péči. Zvolili jsme cestu menších oprav, které provádíme postupně. Jednak tím nezatížíme obecní rozpočet, a jednak máme o to větší radost z každé hotové práce. Již se nám podařilo osadit cesty na náměstí kamennými obrubníky, upravit část zeleně a nyní pracujeme na rekonstrukci pomníků, kterým chceme vrátit důstojný vzhled. Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci zastupiteli panu architektovi Jiřímu Andrlemu, který nám s úpravou náměstí významně pomáhá.
Dále pracujeme na dokončení sítě chodníků v celém městě, některé úseky jsou skutečně v havarijním stavu. Nejde to tak rychle, jak bychom chtěli, ale jde to! A nezapomínáme ani na okrajové části města. Obyvatelé těchto lokalit museli chodit a jezdit po prašných nebo podle počasí blátivých komunikacích, protože se s finálními povrchy čeká, až bude dokončena kompletní infrastruktura. Proto jsme zde vybudovali zpevněné cesty, které jsou přijatelnějším řešením, než dojde k dokončení sítí.

více

ZUŠ Říčany zabodovala v ústředních kolech hudebních soutěží MŠMT

Je to úspěch, který jsme opravdu nečekali! Úspěch říčanské zušky v krajských kolech, kde soutěžilo v různých oborech téměř 100 dětí, které se umístily na předních místech, překonal úspěch v ústředních kolech. Celkem 14 dětí se probojovalo do ústředních kol a největším překvapením byl i postup komorního orchestru. Jako jediná ZUŠ v ČR jsme poslali do ústředních kol v dechových nástrojích celkem 13 soutěžících a ti ještě zahráli skvěle!!
Historicky jsme měli i postup do ústředního kola v pěvecké soutěži a jak jsem již zmínila i v soutěži smyčcových orchestrů. Získali jsme osm 1. cen,
pět 2. cen a dvě 3. ceny. Poděkování tak náleží všem dětem, rodičům, kolegům pedagogům a korepetitorům za mimořádný rok. Chtěla bych tímto také poděkovat zřizovateli – městu Říčany – za finanční podporu, kterou nám město poskytlo na zabezpečení ústředních kol. Bez této finanční pomoci bychom stěží mohli zabezpečit bezproblémových chod ústředních kol pro naše žáky, pedagogy a korepetitory. Moc děkujeme!
Mgr. Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany

Uhříněves byla pověřena k vydání územního rozhodnutí na dostavbu okruhu

Neutěšená dopravní situace trápí snad všechny obce na Praze východ. Kolony aut každým rokem narůstají a zácpy se tvoří pomalu už i na lesních cestách. Obrovskou zátěž nesou Říčany a také Uhříněves, která je v dopravní špičce téměř neprůjezdná. O dopravní problematice MČ Praha 22 jsme si povídali se starostou Ing. Martinem Turnovským.
„Všichni víme, že nedostavěný úsek Pražského okruhu 511 je základním stavebním kamenem řešení dopravního problému. Investorem je stát
a stavba má v naší MČ jednoznačnou podporu vyjádřenou v proklamacích, usneseních zastupitelstva, dopisech resortním ministrům i představitelům Evropské komise. Nechali jsme zapracovat do dokumentace v téměř celé délce naší trasy protihluková opatření i nad rámec hlukových limitů. Prosadili jsme příjemnější křížení pro pěší a cyklisty a nemáme vůči stavbě žádnou zásadní připomínku. Poslední novinkou je, že právě Odbor výstavby našeho ÚMČ Praha 22, a nikoliv Magistrát hl. m. Prahy, byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj k vydání územního rozhodnutí stavby 511, což je klíčový dokument, od kterého se vše další odvíjí. Ačkoliv se jedná o přísně oddělený výkon státní správy, nutně musíme pomoci po stránce materiální, lidské i finanční, tak aby nejnáročnější územní řízení v dějinách našeho úřadu bylo zdárně dokončeno. Zahájení brání v tuto chvíli pořízení jedné změny územního plánu, které by mělo být na podzim vydáno, a územní řízení zahájeno.“
Je pro Uhříněves klíčová i realizace Hostivařské spojky?
Nutně potřebujeme, aby se spolu s dostavbou 511 zrealizovala stavba Hostivařské spojky – obchvatu Uhříněvsi. Bez ní se naše situace v Uhříněvsi nezlepší a ulici Přátelství hrozí stejné či vyšší zatížení kamiony jako dnes. Potvrzují to modelové intenzity dopravy zpracované v loňském roce. Hostivařská spojka je naše priorita, kterou se podařilo s hl. m. Prahou rozběhnout, ale je nutný soustavný tlak, aby nedošlo ke zpoždění či odsunutí za jiné významné stavby typu nového Libeňského mostu. Připraveni tak musíme být i na krizový scénář opoždění. Naše vyjádření do územního i stavebního řízení ke stavbě 511 budou obsahovat i podmínky dopravních opatření, tak aby byly ochráněny ulice Přátelství a K Netlukám před vjezdem nákladní dopravy. Podmínky se budou týkat obou mimoúrovňových křižovatek Uhříněves a Říčany.
Říčany připravují opatření zákazu tranzitu nad 12 t na silnicích II.
a III. třídy říčanského regionu. Podpoříte tuto aktivitu?
Naše MČ se připojila a podpořila připravované opatření. Společnými silami tím pomůžeme významně ulici Přátelství. Tento zákaz před více než půl rokem platil a skutečně nám úlevu přinesl. Podotýkám, že ani MČ Praha 22, ani město Říčany nejsou schopny zakázat tranzit nákladní dopravy na komunikaci I. třídy Přátelství – Černokostelecká I/2. Připravovaný zákaz se týká jen přivádějících komunikací nižších tříd, což ale v důsledku situaci velmi pomůže.

Obklopte se krásou a investujte do hodnot

Současné moderní umění je základním tématem říčanské Galerie Kotelna. Její majitelka, paní Eva Kočová, zvolila pro galerii výstižné motto: Umění pro radost a dobrou investici. A právě o investicích a sběratelství současného moderního umění jsme si povídali.

Životní náhody
Sběratelem současného umění se stáváte náhodou, podotýká hned na úvod paní Kočová. Při zařizování svého bydlení najednou zjistíte, že by se vám líbilo mít také na stěně něco, co by osvěžilo celý interiér a zároveň bylo podle vašeho vkusu a výběru. A pak logicky následuje otázka, co a kde si vybrat, kterou z galerií zvolit; a těch na internetu najdete opravdu mnoho.
Sběratelství je vášní i generační záležitostí
Za dobrou galerii s prodejem umění současné generace akademických výtvarníků a zároveň s potenciálním kvalitním výběrem uměleckých děl, která se mohou stát vhodnou investicí do budoucna, hovoří její stabilita, historie výstav moderního umění i prodej děl. Galerie pro vás dělá pouze tzv. předvýběr před vaším finálním rozhodnutím. Současné umění má jiná specifika sběratelství, odlišná od sbírání umění již léty a obchody ověřeného. Vyžaduje vlastní názor a rozhodnutí neovlivněné danými výsledky na trhu s uměním již obchodovaného. O to zajímavější toto tzv. živé sběratelství proto je. Sběratel může velmi dobře sledovat vývoj autora či jeho výstavy. A tak se z jednoho nezávislého nákupu uměleckého díla, potřebného k vyzdobení interiéru, stává vášeň sběratelů. Umění se předává z generace na generaci a provází nás naším životem, je vizitkou a otiskem našeho bytí.
Galerie Kotelna
Zatím u nás není mnoho (svojí historií) ověřených galerií současného umění. Jedna z těch prověřených, které mají za sebou více než 11 let úspěšné existence a zároveň náleží k největším ve svém oboru, je Galerie Kotelna v Říčanech u Prahy. Zveme vás proto k její návštěvě; právě zde si můžete udělat představu o současném moderním umění, a nebo si vybrat některé z nabízených uměleckých děl: od grafických listů až po velkoformátové malby na plátně, plastiky a další díla akademických výtvarníků. Galerie Kotelna je živou institucí, stále se zde něco děje. Pořádají se výstavy, aukce a výtvarné workshopy.
V nabídce nechybí ani poradenství v umění či pronájem prostor galerie a veřejností oblíbené oceňování děl.
Eva Kočová, galeristka
Galerie Kotelna,
Plynární 1815/1, Říčany,
tel.: 323 604 137
www.galeriekotelna.cz