RUBRIKA: Zaujalo vás

Značka ZÁPRAŽÍ

MAS Říčansko vyhlašuje nové kolo pro zájemce o značku Zápraží originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat a prodlužovat registrace zájemcům z řad výrobců, tak provozovatele ubytovacích služeb z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Značení „Zápraží“ znamení jedinečnost, tradici, přihlášení se k regionu za Prahou. Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, v případě zájmu pište na email: mas@ricansko.eu. Podmínky a postup pro zájemce je na webu MAS Říčansko.

Pražský okruh a Hostivařská spojka musejí být dokončeny současně

Blíží se komunální volby a s nimi konec funkčního období. Starosty Městské části Praha 22 Martina Turnovského jsme se zeptali, jak uplynulé necelé čtyři roky hodnotí.

Mohu zodpovědně říci, že jsme odvedli obrovský kus práce. Mnoho investičních akcí zejména z oblasti školství bylo dokončeno a mnoho jich je připraveno k realizaci, včetně zabezpečení financování. Což je velice důležité! Podařilo se nám například kompletně připravit projekt Domu s pečovatelskou službou Betlímek – stačí jen vybrat zhotovitele a začít stavět. Hotová je příprava pro výstavbu lávky pro pěší a cyklisty vedle železničního mostu. Dále se nám podařilo vykoupit pozemky pro výstavbu tělocvičny u fotbalového hřiště, která by měla sloužit ZŠ U Obory. Na druhou tělocvičnu u ZŠ Bratří Jandusů jsou zajištěny finance, vydáno stavební povolení a běží výběrové řízení na zhotovitele. Dále také pokračují přípravy na výstavbu nové školy Romance. Tento projekt je hlavní výzvou pro naši MČ na příští volební období a věřím, že se z nové školy stane chlouba Uhříněvsi.
Jaká byla priorita vašeho funkčního období?
Určitě zlepšení dopravní situace. Absolvoval jsem desítky jednání a vyjednávání a věci se pomalu posouvají dopředu. Zásadní je, že se ledy hnuly, náš odbor výstavby byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj k vydání územního rozhodnutí stavby úseku 511 Pražského okruhu. Mělo by být zahájeno na podzim. Jde o klíčový dokument, od kterého se vše další odvíjí. Ačkoliv se jedná o přísně oddělený výkon státní správy reprezentovaný naším odborem výstavby, nutně musíme pomoci po stránce materiální, lidské i finanční, tak aby nesmírně náročné územní řízení, na jehož výsledek čeká snad celá Praha
i převážná část Středočeského kraje, bylo zdárně dokončeno.

Důležité je, aby obě dopravní stavby – Pražský okruh a Hostivařská spojka, která bude sloužit jako obchvat Uhříněvsi, byly dokončeny současně. Jinak se naše dopravní situace nezlepší. Naopak, situace v Uhříněvsi by mohla být i horší. A toto „pohlídat“ bude důležitý úkol pro další volební období.
Výstavba nové školy, pomoc pro dokončení Pražského okruhu – to nejsou malé úkoly, je ještě něco, co byste chtěl dotáhnout do zdárného konce?
Rád bych dokončil projekt nového parku
u Obory s pracovním názvem „Otevřené zahrady Uhříněves“, kde by naši obyvatelé mohli trávit volný čas obklopeni krásnou přírodou. Rozsáhlý přírodní park se bude skládat z několika zón
a věřím, že si každý najde „své“ místo, kde si odpočine a načerpá nové síly.
Co byste přál Uhříněvsi do dalšího funkčního období?
Ať už vyhraje volby kdokoliv, je nesmírně důležité, aby se pokračovalo v započatých projektech, které jsou pro Uhříněves životně důležité. Každá stavba má své příznivce a odpůrce, ale je potřeba potlačit vlastní zájmy ve prospěch celé městské části. Také je nutné si uvědomit, že nás čeká náročné období a v čele radnice by měli stát lidé, kteří jsou jednak odborníky a dokážou se orientovat v náročné práci na úřadě, a jednak se nebojí dělat těžká rozhodnutí. Určitě nesmí chybět smysl pro zodpovědnost!

Tělocvična Joe Šmejkala v Mnichovicích byla slavnostně otevřena

V Mnichovicích otevřeli druhou etapu dostavby základní školy – šatny, výtah a především novou velkou tělocvičnu, na kterou čekaly celé generace dětí. Během celého odpoledne až večera se přišla do nové, moderní tělocvičny podívat bezmála tisícovka občanů.

„V naší škole se učí děti ze čtyř spádových obcí a já jsem ráda, že se na rozvoji naší školy podílíme společně. Zatím vítězí zdravý rozum a na všem se s okolními obcemi vždy domluvíme,“ uvedla starostka Petra Pecková.
Nechyběla ani poslankyně Věra Kovářová, která se zasloužila o prosazení financí na rozvoj škol v zázemí kolem Prahy. Na školy už byla vyčleněna více než miliarda korun a mnichovická škola už má z těchto peněz postaveny dvě etapy dostavby školy a chystá se etapa třetí – stavba nové školní kuchyně a jídelny.
Po slavnostním přestřižení pásky se mohli občané vydat na prohlídku nové tělocvičny. Všem se líbil moderní styl a především dlouhá chodba v suterénu, která byla upravena jako fotogalerie mnichovických sportovců s fotografiemi od roku 1850 až do současnosti.
„Fotky jsme vybírali a lepili po nocích. Na tělocvičnu se čekalo po celé generace a celé generace mnichovických rodin sportují. A já chtěla, aby děti viděly na fotkách nejen sebe, ale třeba i svoje rodiče jako malé, nebo babičky a dědečky. Proto jsme už v zimě vyzvali občany, aby nám nosili své fotky. Mnoho fotodokumentace poskytl i náš městský archiv,“ sdělila paní starostka.
Slavnostní program pak patřil především sportovcům, kteří divákům předvedli své dovednosti. Představili se gymnastické oddíly MTM Motion Mnichovice a Gymnastika Říčany, Taekwon-Do Sparing a rodina Steinova, mnichovičtí fotbalisté a pozemní hokejisté.
Návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál školy. Připraveny byly komentované prohlídky a ochutnávka dobrot od skvělých kuchařek ze školní jídelny. Za tělocvičnou si mohli nadšenci zacvičit na novém workoutovém hřišti, na asfaltovém hřišti zase vyzkoušet parkour s hochy z „Ulice dětem“. K všeobecné dobré pohodě přispěla jazzová kapela.
Tělocvična nese název po slavném mnichovickém občanu – mistru světa v zápasu řecko-římském i volném stylu – Josefu (Joe) Šmejkalovi, přemožiteli Gustava Frištenského.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Naše škola se v poslední době hodně rozrostla. A to doslova na všechny strany. Před třemi lety přibylo nové patro s deseti učebnami, máme přístavbu šaten, výtah, aulu, malou školu na náměstí. I nás je více než dvojnásobek – 720 žáků a téměř 90 zaměstnanců. K tomu jsme měli jednu malou tělocvičnu. Jsme moc rádi, že toto už neplatí. Věřím, že nová velká tělocvična bude kvalitním zázemím pro všechny stávající i nové sportovce. Máme z ní obrovskou radost.
Marcela Erbeková, ředitelka školy

 

Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné.
Cestující si nyní mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Vybrat si mohou „klasickou“ Lítačku, nebo nově bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard či In Kartu Českých drah.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Na novém webovém portálu pid.litacka.cz s e-shopem je možno koupit nejen jízdní kupóny, ale také:
– nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
– nahrát kupón na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, In kartu ČD;
– aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru, kupón je aktivní do 60 minut);
– nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
– změnit nosič během platnosti kupónu;
– přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).
K dispozici je i nová mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní:
– nakoupit jednorázové jízdné platné od několika minut až na tři dny;
– pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
– přeposlání jízdenky třetí osobě;
– vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení.

Uhříněves opět rozšířila ZŠ U Obory

V pátek 31. srpna 2018 byl slavnostně otevřen nový pavilon Základní školy U Obory v Uhříněvsi. Novostavba má devět kmenových tříd, třídu na dělenou výuku jazyků, kabinety, sociální zázemí a sklad sportovního náčiní. Celý pavilon je bezbariérový, se samostatným vchodem a šatnami. V nové budově se budou od září učit nejmenší děti – prvňáčci, druhý a třetí ročník.
Slavnostní otevření se konalo poslední den prázdnin a bylo nám ctí na něm přivítat vedení Magistrátu hl. m. Prahy – radní pro školství Irenu Ropkovou. Přestřižení pásky se vedle ní ujal starosta MČ Prahy 22 Martin Turnovský s ředitelkou školy Ivanou Vodičkovou. V projevech byla zmíněna nutnost další investice HMP do nové ZŠ Romance, kterou magistrát připravuje na základě požadavku MČ Praha 22.
Navýšení kapacity o 300 dětí ZŠ U Obory je nejvyšší infrastrukturní investicí MČ Praha 22 za poslední čtyři roky. Celková výše dotací činí 75 mil. Kč vč. DPH. Většina, 58 mil. Kč, je financována z dotace OP Praha Pól růstu, zbytek z investiční rezervy HMP. Objekt má tři nadzemní podlaží a se stávající budovou je propojen chodbou. Jeho celková užitná plocha je 1 307 m2.
Nové třídy jsou vybaveny tabulemi s interaktivním diaprojektorem, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a nábytkem pro uložení pomůcek. Díky navýšení prostor může škola přetvořit tři učebny v původní budově na odborné třídy pro výuku jazyků, přírodovědy a polytechnickou výchovu. Výuka zde probíhá od roku 1934, škola byla podobně velká jako dnes otevřený pavilon. Ten je už druhý v pořadí. Poprvé se rozšiřovalo o osm tříd roku 2011. K 1. září 2018 bude kapacita školy 970 žáků.

ZUŠ Říčany slaví 65 let

S oslavami 65. výročí založení naší školy jsme začali již v srpnu Open Air koncertem JAZZ JAM v Olivovně; pod patronací města Říčany a Olivovy dětské léčebny. A v průběhu nového školního roku budeme pokračovat dále…
V říjnu to bude Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československého státu. V listopadu jste zváni na koncert pedagogů ZUŠ. V únoru pak otevřeme novou výstavní a koncertní síň a představíme veřejnosti jedinečné koncertní křídlo Steinway & Sons. Na duben je připravena Taneční akademie – podílet se na ní bude i naše nové dramatické oddělení. Květen bude ve znamení retrospektivní přehlídky výtvarného oboru (na ČVUT) a v srpnu přivítáme na společných koncertech přátele z italského města Pistoia a německého Zittau.
Zahraniční aktivity
Samozřejmě nás mimo oslav výročí školy čekají i pravidelně se opakující koncerty a vystoupení. V květnu 2019 se naši muzikanti zúčastní velké mezinárodní akce ,,EXTRA-SCHICHT“ v několika městech poblíž Borkenu v SRN a v roce 2020 se taneční oddělení zapojí do rockového projektu, taktéž v SRN. Dechového oddělení se v červenci představí na koncertech ve španělském Madridu a v srpnu přivítáme v Říčanech přátele z italské Pistoie a německého Zittau. Navazujeme kontakty s hudebními školami ve francouzském Dainvillea, dánském Albertslundu a švédském Mölndalu. Největším problémem je však finanční zajištění dopravy. Rádi bychom obnovili také spolupráci
s naší partnerskou školou v Japonsku – máme již komorní orchestr, který snese i tu nejvyšší konkurenci.
Novinka roku 2018/2019
V letošním roce otvíráme nové hudební zaměření – výuku hry na harfu (ve Strančicích). Osobně jsem velmi překvapena, jaký je o tento obor zájem!

Naše přání
Byla bych velmi ráda, kdyby se v roce 2019 podařilo zrealizovat půdní vestavbu, která by nám přinesla lepší podmínky pro vzdělávání říčanských talentů. Neskromně musím říci, že si to říčanská ZUŠka zaslouží.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Říčany www.zusricany.cz

Rozhovor se starostou Ondřejova Vladimírem Zámyslickým: Stavba nové školy bude náročný úkol

Ondřejov připravil pro své občany a pro návštěvníky z okolních obcí akci nazvanou Ondřejovské slavnosti, která se uskuteční  8. září. Na náměstí budou probíhat tradiční trhy a ukázky řemesel. Těšit se můžete na atrakce pro děti a bohatý kulturní program – například vystoupí děti ze základní a mateřské školy, prezentovat se budou zájmové kroužky z SKC Ondřejov. Završením akce bude koncert skupiny Poutníci a připraveno je i překvapení pro nejmenší. „Slavnosti navazují na tradici akcí, které se v minulosti v Ondřejově konaly a staly se důvodem k setkání nejen současných obyvatel Ondřejova, ale i rodáků a přátel, kteří již v naší obci nežijí,“ vysvětluje starosta Ondřejova Vladimír Zámyslický. „Rádi bychom Ondřejovské slavnosti pořádali pravidelně každý rok, protože je důležité, aby se lidé sešli, popovídali si se sousedy, pobavili se. Vedení obce by dle mého mělo dbát nejen na opravené chodníky, ale také na to, aby lidé spolu dokázali komunikovat, spolupracovat a dobře se jim vedle sebe žilo,“ říká pan starosta.

Ondřejov se může těšit na slavnosti, ale zároveň se vám daří opravovat i ty zmíněné chodníky…
Některé úseky byly v dezolátním stavu a opravy byly nutné. Podařilo se nám získat dotaci z IROP a opravili jsme cca 1,5 km chodníků, výrazně se tak zvýšila bezpečnost chodců. Máme velkou radost, že akce byla úspěšně dokončena, a že jsme se dokázali vypořádat se všemi podmínkami, které bylo nutné dodržet v rámci získání dotace. Aktuálně jsme museli řešit i další problémy, které se nabalovaly v průběhu stavby, ať už to byly požadavky dotčených orgánů nebo třeba uzpůsobení projektu tak, aby řešení bylo přijatelné pro provoz autobusů. Ani po dokončení této rekonstrukce se však nedá říci, že naše chodníky jsou v pořádku. Máme zde další úseky, které volají po opravě nebo na nich chodníky chybí úplně, to se netýká jen Ondřejova, ale i Turkovic a Třemblat.
Největší investiční akcí Ondřejova bude výstavba nové školy. Jak postupují přípravy?
Ministerstvo školství obci přislíbilo dotaci, která nás zavazuje, že škola musí dokončena v roce 2022. V prvním čtvrtletí příštího roku plánujeme dokončit projekt a zahájit soutěž na dodavatele stavby. Zároveň připravujeme žádost o dotaci na provedení budovy v energeticky úsporném standardu a snažíme se nalézt i další zdroje financování této náročné akce. Stavba bude pro obec velmi náročná, ale novou školu potřebujeme. Kapacita stávající budovy je dlouhodobě nedostatečná – učebny jsme již museli zřídit v prostoru sborovny, v budově obecního úřadu, ve zdravotním středisku, využili jsme i půdu staré školy… Nalézt další prostory v obecních budovách je již prakticky nemožné. Výuka v několika budovách a stísněných prostorech je velmi obtížná, naši učitelé to zatím zvládají a za to jim patří velký dík.
Kde bude nová škola stát?
Umístění je podle mého ideální – nová škola vyroste na klidném místě Ondřejova u sokolského areálu, kde je fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, což umožní potřebné synergie. Škola bude mít kapacitu 540 dětí a nebude samozřejmě chybět ani školní kuchyně, jídelna, tělocvična a odborné učebny. Investorem bude svazek obcí sdružující Ondřejov, Zvánovice a Kaliště.
Máte nějaké vize, jak využijete budovu nynější školy?
Rozhodně nezůstane prázdná. Mojí vizí je, přemístit sem knihovnu, která sídlí v nedůstojných podmínkách a také pracoviště obecního úřadu. Může zde vzniknout prostor, kde si naši občané zařídí vše na jednom místě a ještě v příjemném prostředí.
Jaké další investiční akce vás čekají?
Jako mnoho dalších obcí musíme řešit kanalizaci. Nyní máme připraven projekt na novou čistírnu odpadních vod v Turkovicích a podanou žádost o dotaci. S tím souvisí i vybudování chybějícího kanalizačního řadu v Turkovicích a dále řešíme možnost přepojení některých objektů v Ondřejově na novou čistírnu. Starost nám dělá i dešťová kanalizace, která je v mnoha místech nevyhovující a při silných lijácích nestíhá odvádět vodu. A věčný boj svádíme s rozbitými vozovkami…
Jak se vám daří všechny akce financovat?
Samozřejmě není možné zrealizovat vše okamžitě, musíme akce rozložit do delšího časového úseku. Snažíme se využívat všech dostupných dotačních titulů. V posledních letech se nám daří hospodařit tak, abychom nebyli nuceni obec zatěžovat úvěry. V případě stavby školy se již úvěru nevyhneme, jedná se však o zásadní investici a úvěry musí být nastaveny takovým způsobem, aby zadlužení nebylo rizikové a zároveň se nezastavil další rozvoj obce.
Říčany připravují další zákaz tranzitu nad 12 tun na silnicích II. a III. tříd. Jak se toto opatření dotklo Ondřejova?
Musím říci, že při podzimním říčanském zákazu tranzitu jsme skutečně zaznamenali zvýšený dopravní provoz. Komunikace v Ondřejově jsou pro tranzit nákladních vozidel naprosto nevyhovující. Chápeme Říčany a okolní obce, které se k akci připojily, ale ani my nechceme zatěžovat naši obec kamionovou dopravou. Proto jsme vyjádřili nesouhlas s opatřením města Říčany a ve spolupráci s podobně postiženými obcemi připravujeme opatření, které pomůže obce od této zátěže ochránit.
Jaké máte plány do budoucna?
Ondřejov má krásné náměstí, které by si zasloužilo revitalizaci. Několik let se snažíme získat dotační podporu pro jeho úpravu, to se nám zatím nepodařilo, náměstí tak budeme zvelebovat postupně po částech.
Dále budeme pokračovat v opravách a stavbě chodníků a úpravách místních komunikací .

MAS Říčansko přijímá projekty do výzev IROP

Příjem projektů do výzev IROP se stal skutečností. Výzvy byly zpřístupněny koncem června a projekty lze podávat do konce října. Pouze u projektů týkajících se infrastruktury dopravy je příjem prodloužen na žádost starostů obcí do konce listopadu. Celkem MAS rozdá do regionu 34,5 mil. do oblasti vzdělávání, sociálního podnikání a dopravní infrastruktury. Na památku UNESCO Průhonický park je vyčleněno 9 mil. Kč. I přes prázdniny s námi můžete konzultovat své projekty. Veškeré podrobnosti naleznete na našich www stránkách.

Přehled vyhlášených výzev MAS z IROP – u všech opatření je min. výše CZV na projekt 400 tis. Kč a spoluúčast 5%:
– Opatření 1 – Školství a vzdělávání: alokace 16 000 000 Kč
(max. projekt 8 mil. CZV)
– Opatření 2 – Sociální podnikání: alokace 4 000 000 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 4 – Psychiatrická péče: alokace 2 105 260 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 6 – Památky UNESCO – alokace 9 473 680 Kč
(max. projekt 9 mil. CZV)
– Opatření 8 – Udržitelná forma dopravy: alokace 12 315 790 Kč
(max. projekt 4 mil. CZV)

Odbahnili jsme nádrž, máme novou silnici, ale zbourali nám most!

V Mirošovicích 7. června zkolaudovali rekonstrukci vodní nádrže U Zvoničky. Po více než 50 letech se nádrž dočkala odbahnění, byly opraveny vtokové a výtokové prvky, vytvořeny nové břehy včetně terénních úprav. Vodní plocha je nyní ozdobou centra obce. Starosty Mirošovic Tomáše Zvěřiny jsme se zeptali, zda se podařilo získat na opravu dotaci.
„Bohužel ne. V minulosti jsme na rekonstrukci nádrže dvakrát žádali, ale pokaždé neúspěšně. V rámci revitalizace celého centra obce jsme se rozhodli, že již nebudeme čekat a celou akci jsme hradili z vlastních zdrojů. Navzdory úředníkům ŽP, kteří by rádi viděli přírodní nádrž s bahnitými břehy, jsme si prosadili modernější vzhled a z konečné podoby máme
velkou radost.
Jak pokračují opravy komunikací?
Snažíme se! Podařilo se opravit krajskou silnici II/508, vedoucí celou obcí. O rekonstrukci této komunikace jsme žádali Středočeský kraj přes 8 let. Řidiče, kteří naší obcí projíždějí, však musím upozornit na nové úsekové měření rychlosti. Takže i když krásný asfaltový povrch láká jet rychle, raději dejte nohu z plynu. Oprav se dočkal i horní úsek ulice Pod Ježovem a novou živici dostane také ulice Ke Hradu. V červenci začneme v parku
u Zvoničky budovat pétanque hřiště… Stále je co dělat.
Ale o most přes krajskou silnici I/3 na Senohraby jste přišli?
Stav tohoto nadjezdu byl před dvěmi lety shledán jako havarijní a došlo k jeho okamžitému uzavření. Nutno poznamenat, že se nakonec po vcelku konstruktivních a vstřícných jednáních se zástupci říčanské SÚS povolilo nejen užívat most pro pěší, ale hlavně odložit jeho demolici do doby, než bude vypracován nový projekt včetně stavebního povolení. Most byl odstraněn během jednoho dne. Akce proběhla bez problémů a díra po něm zbyla veliká. Dle poslední informace od zástupců KSÚS však stále není ukončeno výběrové řízení na zhotovitele nového mostu (uchazeč s vítěznou nabídkou odstoupil). Započít stavbu na konci července je však prý reálné.

Den záchranářů v Říčanech

Poslední úterý v červnu bylo v Říčanech ve znamení Integrovaného záchrannému systému – na Masarykově nám. byla stanoviště Policie ČR, Městské policie Říčany, Hasičského záchranného sboru ČR stanice Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů ČR z Vestce, BESIP týmu a Pestré společnosti.

Účastníci akce si mohli vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostředí, pohyb s termokamerou, trenažéry od BESIPu se simulací nárazu při autonehodě, nechybělo představení dýchací techniky, cyklohlídky, vystoupení asistenčních psů z Pestré společnosti či ukázky zákroku proti nebezpečnému pachateli nebo první pomoci při autonehodě.

U příležitosti akce starosta Říčan předal HZS Říčany technický kontejner pro záchranu osob a Policii ČR a Městské policii Říčany záchranné batohy s lékařskými pomůckami k poskytnutí první pomoci.

Organizátor akce: o. p. s. Cesta integrace (na Říčansku se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence i dopravní výchovy). Ozvučení: Bez cirkusu. Akce se konala za podpory města Říčan. Na zajištění akce se podílelo na 50 osob – děkujeme!