RUBRIKA: Zaujalo vás

Účel tenkých trubiček odhalen

Někteří obyvatelé našeho regionu se nás zeptali, zda známe účel tenkých plastových různobarevných trubiček, které v jejich okolí místy vykukují ze země. Obvykle jde o místa, kde se buduje kanalizace, voda nebo nové chodníky. Rozhodli jsme se proto účel těchto záhadných trubiček odhalit. Pátrání nás zavedlo až k firmě AllstarNet s r.o., konkrétně k jejímu zakladateli, panu Zdeňku Poláchovi.

Pane Poláchu, plastové trubičky, které se v našem regionu začaly objevovat, souvisí nějak s vaším podnikáním?
Ano, tyto trubičky pokládáme v našem regionu převážně my. Naše firma je v našem regionu předním dodavatelem internetového připojení pro domácnosti i firmy. Máme již nyní velmi dobře pokrytou velkou část území Prahy-východ bezdrátovým signálem a jsem hrdý na to, že v technologii bezdrátového připojení k internetu patříme v našem regionu k opravdové špičce pokud jde o kvalitu poskytovaných služeb, rychlost připojení i kvalitu servisu.
A jak tedy souvisí ty barevné trubičky v zemi s internetem?
Tyto trubičky jsou přípravou pro optické kabely, což je zcela nejmodernější technologie, která dovoluje po skleněném vlákně, které se do trubiček následně umisťuje, přenášet rychlosti v řádech  stonásobku toho, co jsme nyní schopni přenášet formou bezdrátového připojení.
Takže připojení k internetu kabelem je lepší, než připojení bezdrátové?
Nesmíme si ovšem optické kabely plést se starými metalickými kabely, které tu máme již více jak půl století a na kterých nyní fungují internetové přípojky typu ADSL/VDSL. Tyto metalické kabely jsou z dnešního pohledu již zastaralou technologií a kvalita internetového připojení na těchto přípojkách může být velmi problematická. Naproti tomu optické kabely jsou technologií poměrně novou. V optických kabelech není žádný kov, vodiče jsou skleněné a data se po nich přenáší formou světelného paprsku.
V čem je pro mě, jako uživatele, tedy lepší optický kabel, oproti jinému typu připojení?
Optický kabel má celou řadu předností. Především rychlost, kterou po optickém kabelu přenášíte data, je o několik řádů vyšší, než u jiných typů připojení. Odezva (čas za jak dlouho vám odpoví služba na internetu) je výrazně rychlejší. Optický kabel neobsahuje žádné kovové vodiče a při bouřkách tudíž nehrozí přepětí, které by vám poškodilo domácí elektroniku. Oproti jiným typům připojení je rychlost navíc obousměrná, tedy ve směru do internetu i z internetu je stejná.
Kdy plánujete spuštění služeb internetu na optických kabelech?
Na řadě míst již nyní optické přípojky provozujeme. Na mnoha dalších místech je nyní stavíme. Výstavba optických sítí je velmi závislá především na vstřícnosti jednotlivých obcí a měst. Výstavba samotná je velmi drahá a návratnost investice se počítá klidně i na deset, nebo patnáct let. Proto stavíme optické sítě pouze formou přípoloží tam, kde je vstřícné zastupitelstvo, nakloněné moderním technologiím a nechá nás uložit optické kabely k nějakým dalším stavbám jako jsou právě stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, nebo chodníků.
Návratnost deset či více let je opravdu z hlediska investora velmi dlouhá. Vychází vám města a obce vstříc?
Většinou ano, ačkoliv výjimky bohužel existují. Někdy nás dokonce požádají sami občané, abychom v jejich obci rozvedli optické kabely a sami vyvinou dostatečný tlak na zastupitelstvo, které nám po intervenci občanů dá zelenou. Ale většina starostů a zastupitelů naši aktivitu vítá a sami nám nabízí lepší podmínky pro to, abychom k nim do obce optické kabely zavedli. Dalšími významnými hráči, kteří s námi rádi spolupracují, jsou developeři, kteří jsou obvykle rádi, že jim zasíťujeme optickými kabely území, které připravují pro další výstavbu. Obce i developeři si většinou uvědomují, že možnost připojení k optickým kabelům zvyšuje životní úroveň a také hodnotu pozemků v dané lokalitě.
Co naopak nejvíce brzdí rozvoj výstavby optických kabelů?
Krom vysokých investic je možná ještě větším problémem komplikované stavební řízení. Ačkoliv EU vytváří na členské státy velký tlak, aby zjednodušily výstavbu vysokorychlostního internetu, zejména pokud jde o přípolože k probíhajícícím stavbám, někteří úředníci se této snaze zatím brání, i když  jde primárně o zkvalitnění služby lidem. Dalším velkým problémem jsou pracovníci, kteří se shání velmi těžko. Potřebujeme sehnat nové techniky, ať už formou HPP, nebo jako externí spolupracovníky. Neočekáváme od nich ani žádné hluboké znalosti, stačí, když budou mít chuť do práce. Bohužel sehnat v dnešní době takové lidi, není snadné.
Mohou sami občané nějak podpořit rozvoj internetu po optických kabelech?
Hodně nám pomůže, když budou sami občané vytvářet tlak na zastupitelstva, aby vytvořili vhodné podmínky pro rozvod optických sítí v jejich obci či městě. Tlak občanů je pro zastupitele až překvapivě silná motivace ke spolupráci. Také přivítáme, když nás budou občané v předstihu informovat o plánovaných stavbách, ke kterým by bylo možné optické kabely přikládat. A samozřejmě nás podpoří už jen tím, že se do internetu připojí přes AllstarNet, i když to třeba bude z počátku připojení bezdrátové. I tak získají velmi kvalitní neomezené internetové připojení, s perfektním servisem a nám tak finančně přispějí k dalšímu rozvoji sítě.
Chcete se na cokoliv zeptat?
Máte zájem o připojení či spolupráci?
Ozvěte se, rádi vám odpovíme.
AllstarNet, Hlavní 126, Mirošovice, tel. 733 788 883,
email info@allstarnet.cz
www.allstarnet.cz

Soutěžte s časopisem Zápraží o vstupenky na Muzikál TRHÁK v Divadle Broadway!

Soutěžní otázku naleznete v zářijovém vydání našeho časopisu. Pravidla soutěže o vstupenky na muzikál TRHÁK

 1. Základní ustanovení
 2. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí soutěž organizovaná společností Zápraží s.r.o., se sídlem Vlkovec 5, 257 24 Chocerady, IČ 24220990 (dále jen jako „Organizátor“) o 5x dvě vstupenky na muzikál TRHÁK v Divadle Broadway v Praze (dále jen „Soutěž“).
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Průběh Soutěže a výhra
 5. Soutěž probíhá od 2. září do 25. září 2019 (dále jen „Soutěžní období“) na území České republiky.
 6. Do losování o výhru budou zařazeni, resp. účastníkem soutěže se stanou všichni, kteří v Soutěžním období správně zodpoví otázku týkající se muzikálu TRHÁK, zveřejněnou v časopise Zápraží č. 9/2019 str. 3 a odpověď zašlou emailem na adresu marketing.zaprazi@seznam.cz
 7. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
 8. Po skončení Soutěže zástupci redakce časopisu Zápraží, vylosují 5 účastníků Soutěže, kteří vyhrají dvě vstupenky na muzikál Trhák v Divadle Broadway v Praze s termínem v listopadu 2019.
 9. Výherci soutěže budou oznámeni v říjnovém vydání časopisu Zápraží (č. 10/2019). Výherci budou o výhře vyrozuměni Organizátorem nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení soutěže zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl. Výherci budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry (vstupenek); pomocí poskytovatele poštovních služeb, a to do 5 dní od den, kdy pořadatel obdrží od výherce kontaktní údaje. Podmínkou včasného zaslání a doručení do termínu konání muzikálu je součinnost výherce s Organizátorem.
 10. Výhru Organizátor odešle na adresu výherce, kterou výherce sdělí v odpovědi na oznámení podle předcházejícího odstavce; výherce svou adresu musí sdělit do 7 dnů ode dne oznámení výhry, jinak není Pořadatel povinen výhru předat a výhra tak propadá.
 11. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu, a to ani v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a ani v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.

III. Další ujednání

 1. Soutěž se dále řídí příslušnými právními předpisy, a to včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, a taktéž v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.
 2. Odesláním soutěžní odpovědi Organizátorovi vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. Zároveň tímto soutěžící souhlasí se zpracováním a správou svých osobních údajů Organizátorem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa a adresa pro doručování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců v časopise Zápraží a s možností uveřejnění těchto údajů na internetové stránce Organizátora. Organizátor bude údaje užívat pro účely organizace soutěže, tj. za účelem vyhodnocení soutěže, oznámení výhry a/nebo vyhlášení výsledků.
 3. Tato Pravidla jsou účinná dnem 2. září 2019.

 

MAS Říčansko vyhlašuje fotografickou soutěž

FOTÍTE RÁDI?  Vytvořte s námi stolní kalendář Říčanska na rok 2020. Zapojte se do pokračování fotosoutěže s letošním tématem „Mazlíčci Říčanska“ a pošlete nám svou fotku vašeho zvířátka. K fotografii připište jméno autora, věk, kde fotka vznikla a bydliště  a také  jméno a věk celebrity na fotce. Zasláním fotografie souhlasíte se zveřejněním těchto osobních údajů. Vybrané fotky zveřejníme ve stolním kalendáři MAS Říčanska na příští rok a autor od nás dostane malý dáreček. Své fotografické úlovky posílejte do 30. 9. 2019 na adresu mobiliar@ricansko.eu nebo mas@ricansko.eu

Územní řízení na klíčovou část Pražského okruhu bylo zahájeno

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 – Uhříněves zahájil  územní řízení stavby Silničního okruhu kolem Prahy, stavba 511, Běchovice–dálnice D1. Trasa stavby 511 je vedena od křížení se silnicí I/12 Českobrodská na území Běchovic jižním směrem, východně od Dubče a pokračuje dále jižním směrem územím MČ Praha 22 mezi Uhříněvsí a Hájkem u Uhříněvsi, a dále západně od Královic a Nedvězí u Říčan. Trasa kříží dráhu Benešov u Prahy – Praha-Vršovice a otáčí se dál jihozápadním směrem mezi Kolovraty, Lipany a Nupaky na straně severozápadní a Říčany u Prahy a Kuří na straně jihovýchodní a je ukončena v území před dálnicí D1, kde se trasa stavby 511 napojuje na provozovanou MÚK Modletice na dálnici D1.

Rozhovor s herečkou Janou Janěkovou ml. najdete v prázdninovém Zápraží

Divadlo Verze založila před pěti lety Jana Janěková ml. společně se svým manželem Igorem Chmelou a kamarády Davidem Prachařem a Lindou Rybovou a Thomasem Zielinskim. Ačkoliv ji od toho spousta lidí odrazovala, divadlo je úspěšné. „Začátky ale nebyly vůbec jednoduché a finančně jsme to táhli jen tak tak,” říká Jana Janěková, která kvůli svému snu opustila i Národní divadlo, kde byla v angažmá osmnáct let. „Teď už je dobře a dokonce si můžeme dovolit zvát ke spolupráci i naše kamarády, kteří jsou nám milí a se kterými chceme hrát. Proto jsme to divadlo také zakládali, abychom měli svobodu.”

V Národním divadle to možné nebylo?
Národní divadlo je velká instituce s mnoha lidmi a řídí se svými pravidly. Tam není prostor, aby si každý určoval, co chce hrát a s kým. A je to tak v pořádku, jinak by to fungovat nemohlo, ale mně už to přestalo naplňovat. Po vlastním divadle jsem toužila dlouho, věřila jsem, že se dají dělat dobré hry, které jsou divácky atraktivní, ale zároveň mají nějaký přesah. Spousta divadel dnes hraje líbivé texty. Chápu to, musí přilákat diváky, bez kterých se žádné divadlo neuživí, ale podle mého to je až moc bulvár.

Jak vás napadlo spojit se s Prachařovými?
S Davidem a Lindou jsme přátelé už dlouho a sedneme si po lidské stránce, i po té herecké. Jsem moc ráda, že nám to stále funguje, a pokud vznikne problém, dokážeme si všechno hned vyříkat, vyčistit vzduch. Skvěle se doplňujeme i povahami – Igor a David jsou klidní, rozvážní a já s Lindou jsme… rychlejší a temperamentnější. K Divadlu Verze neodmyslitelně patří i režisér Thomas Zielinský, což je také náš dobrý kamarád.

Daří se vám vybírat dobré tituly a vaše hry mají úspěch. Kdo rozhoduje, co se bude zkoušet?
Všichni. Hodně diskutujeme, i velmi vášnivě, ale vždy to je pro dobro věci. Nejde o nějaké nepříjemné hádky, urážení. 

Hrajete ráda s vlastním mužem?
No jasně. To bychom si to divadlo nezakládali. On má tedy takové režijní tendence, které mému egu nedělají dobře. Někdy se pěkně dohadujeme, ale nás to baví. A jsme rádi, že máme možnost být spolu, protože Igor je pracovně velmi vytížený. To naše společné hraní si užíváme. Pokud se tedy dá mluvit o „užívání“, když tři hodiny stojíme v koloně na D1 na cestě za představením.

Igor Chmela je známý svým specifickým smyslem pro humor. Rozesměje vás?
Igor vystupuje v televizi jako bavič, ale povahou je vlastně introvert. Má velmi zvláštní druh humoru a lidé dost často nevědí, jestli si dělá legraci nebo to myslí vážně. Já už jsem zvyklá, ale přesto mě někdy nachytá. Myslím si, že humor je ve vztahu velmi důležitý a my ho naštěstí máme dostatek. Jsme spolu 14 let a furt dobrý.

Máte tři děti – starší Aničku a dvojčata Toníka a Elu. Sledujete u nich herecké sklony?
Obávám se, že Elu herectví táhne. Chodí do divadelního studia a velmi ji to baví.  Překvapil i syn, který zprvu neměl zájem, ale když viděl nadšenou sestru, tak začal chodit také. Ale on nás uklidňuje, že jde o pouhou zábavu a že jeho přání stát se veterinářem stále trvá. Necháváme děti, aby se rozhodly samy, co je baví a co chtějí dělat. Z vlastní zkušenosti vím, že když dítěti něco zakážete, stejně si k tomu dojde.

Vaše maminka vás nikam nesměrovala?
Neměla šanci. Já jsem byla dost tvrdohlavé, svérázné dítě a již v první třídě jsem rodičům oznámila, že budu herečkou. Také si pamatuji, že jsem se už od deseti let toužila stát dospělou. Nebavilo mě být dítětem. Plánovala jsem, jak v osmnácti odejdu a kreslila si plánky svého budoucího bytu. A v osmnácti jsem skutečně odešla, ačkoliv mám rodiče i sestry velmi ráda. A byla to drsná škola života. Naši mi sdělili, že když chci svobodu, musím se o sebe postarat sama a že mi bydlení platit nebudou.  Dostávala jsem tisícovku na měsíc a zbytek si vydělávala po brigádách. Ale stálo mi to za to! Nedokážu pochopit, jak mnoho mladých lidí zůstává v „mamahotelech“.
A geny se nezapřou. Naše Ela nám také oznámila, že už se těší, jak si bude žít po svém.

Byla jste také dost zvídavé dítě. Dokonce jste zjistila, že váš otec není vaším biologickým rodičem, ale že jste osvojená…
To bylo velice zajímavé, protože jsem vždy nějak podvědomě tušila, že něco není v pořádku. A pak jsem objevila osvojitelsku listinu a zjistila, že mým otcem byl Petr Svojtka. To mi bylo dvanáct let. Nikomu jsem o tom neřekla. V encyklopedii jsem si našla, že je to herec Národního divadla. Když jsem byla v prváku na gymnáziu, jela jsem tajně místo školy stopem z Brna, kde jsme bydleli, do Prahy do Národního. Tam jsem řekla, že chci mluvit s Petrem Svojtkou, ale vrátný mi oznámil, že už je deset let mrtvý. To pro mne byl šok a o rodinnou historii jsem se přestala zajímat. Maminka mi vše oznámila, když mi bylo šestnáct a byla úplně šokována, že už to tak dlouho vím. Novinkou pro mě bylo, že mám dva bráchy. Seznámila nás spolu a okamžitě nastalo totální souznění. Dodnes spolu máme výjimečný vztah.

Nezlobila jste se na rodiče, že vám to neřekli?
Ne. Chtěli pro mě to nejlepší. Ale asi bych všem rodičům doporučila, aby svým dětem říkali pravdu hned.

U žen se neprozrazuje věk, ale u vás můžeme, protože vypadáte skvěle – je vám 41 let. Cítila jste nějakou změnu po čtyřicítce?
To si pište, že pociťuji změny, když se dívám do zrcadla…  Ale zatím to jde a nemá cenu se tím nějak trápit, i když pro nás ženy, a herečky obzvlášť, to není jednoduché.  Raduji se z toho, že mám skvělou rodinu, zdravé děti a stále dost energie, protože mám ještě hodně plánů. Moc bych si třeba přála vlastní divadelní budovu. Nyní jsme v pronájmu ve vršovickém divadle Mana. Je to tam prima, ale být ve vlastním, by bylo skvělé.

 

Plánuje se velká uzavírka Černokostelecké v Říčanech

Připravuje se velká rekonstrukce Černokostelecké ulice, z důvodu havarijního stavu kanalizace pod povrchem. Ve středu 10. července 2019 od 18 hodin v Kulturním centru Labuť představí veřejnosti  projektanti ŘSD projekt předložený městu ke schválení. Rekonstrukci plánuje ŘSD na více let. V prvním roce, pravděpodobně 2020, by se mohl opravovat úsek od Olivovny po křižovatku u nemocnice. V další sezóně by se opravil zbytek směrem na Prahu po Club Ballagio. Poslední etapa zahrnuje křížení s Říčanskou II/101 a rekonstrukci mostu. Práce by každý rok měly trvat přibližně 4 měsíce včetně letních prázdnin. Opravovaný úsek bude vždy zcela uzavřen, přístupy k nemovitostem i do okolních ulic budou zajištěny. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vozovky.

 

 

Uzavírka vjezdu a výjezdu ze Senohrab

V termínu od 19. 6. 2019 do 21. 7. 2019 budou postupně probíhat opravy na sjezdech a nájezdech na silnici I/3 v Senohrabech směrem na Prahu i na Benešov. Od středy 19. 6. 2019 do neděle 30. 6. 2019 bude úplně uzavřen sjezd směr z Prahy a nájezd směr na Benešov. Od pondělí 1. 7. 2019 do neděle 14. 7. 2019 bude úplně uzavřen sjezd směr z Benešova a nájezd směr na Prahu (u hotelu SEN). Od pondělí 15. 7. 2019 do neděle 21. 7. 2019 budou částečně uzavřeny oba sjezdy a nájezdy – bude zachován průjezd jedním pruhem v šíři 3 m.

ZUŠ Říčany opět excelovala

V letošním roce probíhaly soutěže MŠMT v oborech komorní hry dechových i smyčcových nástrojů, akordeonu, elektrických klávesových nástrojích, skladbě a pěveckých sborech. ZUŠ Říčany se tradičně zúčastnila soutěže v komorní hře. V krajských kolech, zvláště v dechové sekci, naši žáci a pedagogové excelovali a odnesli si 5 postupových míst z 15 možných. V krajských kolech se neztratili ani soutěžící na smyčcové nástroje. Velkým překvapením byla účast Komorního pěveckého sboru v krajském kole a jeho postup do kola ústředního. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala dětem, rodičům, kolegům pedagogům a korepetitorům za další mimořádný rok. Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

MAP Říčansko zve na přednášku “Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě”

POZVÁNKA na inspirativní přednášku Dr. Pekařové pro pedagogy a rodiče s názvem „Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě“. Hovořit se bude o těchto otázkách: Co tíží dnešního učitele? Jak vypadá dobrý učitel? Proč rodič vnímá pomoc učitele jako poučování? Jak může učitel MŠ ovlivnit výchovu? Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé? Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd? Kdy patří peníze do rukou dětí? O co bojují rodiče žáků? Jak zvládnout rozhovor s rodičem, který je v afektu a chová se slovně agresivně? Termín konání: 24. června od 15.00 (předpokládaný konec kolem 18:00) v KC Labuť, Říčany. Registrace nutná: map@ricany.cz

Vrásky mne baví – říká čerstvá padesátnice Olga Šípková v rozhovoru pro Zápraží

Dvojnásobná mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním aerobiku Olga Šípková již mnoho let patří do „rodiny“ lektorů SKC Ondřejov. Její lekce aerobiku patří mezi nejoblíbenější.  Ženy i dívky si pochvalují, že dostanou pořádně zabrat  a navíc při cvičení panuje skvělá atmosféra. Olga se však nezaměřuje pouze na aerobik. V SKC Ondřejov můžete navštívit i lekce jógy, které Olga vede.
Jak dlouho se józe věnujete?
Asi deset let a stále je co se učit. Chodím na semináře a čerpám inspiraci od různých lektorů. Na základě  všech poznatků a dlouholetých zkušeností jsem si vytvořila svůj vlastní styl. Nezařazuji meditační cvičení, ale spíše zdravotní, na protažení a posílení různých svalových skupin. Ačkoliv preferuji aktivnější druh jógy, nejsme ošizeni o celkové zklidnění. Snažíme se vnímat každý, i nepatrný pohyb. Samozřejmě dbáme na správné dýchání. Někdo může namítnout, že nejde o „správnou“ jógu. Podle mého názoru je jedno, zda toto cvičení nazveme relaxací, posilováním či jógou. Důležité je, že jde o velmi prospěšný pohyb pro naše tělo i duši. Každý lektor je jiný, díky tomu se vytváří široká nabídka a každý si může vybrat podle svého temperamentu tu „svou“ jógu.
V SKC Ondřejov vedu nedělní lekce. Je to skvělé zakončení víkendu a nastartování do nového týdne. Také pořádám cvičící zájezdy k moři. Není nic krásnějšího, než cvičit jógu na břehu moře.
Co to je deepWork?
To je další novinka, kterou zařazuji vždy jednou měsíčně – každé čtvrté úterý. Před pár lety jsem prošla školením a deepWork mne nadchnul. Je to cvičení pro všechny – muže i ženy a každý si najde svou obtížnost. Lekce má několik částí a cvičí se bosky na podložce. Cvičení vychází z principů tradiční čínské filosofie, rovnováhy jin a jang. Části se jmenují podle jednotlivých elementů: země, dřevo, oheň, kov a voda. Podle toho se mění náplň a intenzita jednotlivých částí. Struktura celé lekce je úžasná a kdo chce, dá si pořádně do těla! Lekce má rozcvičovací část, protahovací, balanční, kardio i posilovací. Všechny srdečně zvu, i muže, kteří s námi rádi cvičí! Info o konání lekce je vždy na stránkách SKC Ondřejov.
Oslavila jste „padesátku“, řešíte nějak svůj věk, vrásky?
Vrásky mne docela baví, nic s nimi nedělám, neboť jsou mou součástí a z nich poznat, že žiji opravdově a moc ráda se směji. S únavou je to už horší. Dlouho mi trvalo, než jsem se naučila odpočívat. Nyní si už dokážu doma odpoledne i lehnout, abych nabrala sílu. Zvlášť, když vstávám v půl páté na ranní přímý přenos v Seznam TV, kde v současné době pár dnů v týdnu moderuji.