RUBRIKA: Zaujalo vás

 V Dolních Břežanech otevřeli unikátní sportovní halu

V Dolních Břežanech se uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Jedná se o významný okamžik, na který se těšila řada místních sportovců a školáků. Díky této unikátní stavbě, která je postavena jako součást školního areálu, získávají Dolní Břežany a okolní obce další kvalitní zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity.
„Výstavba sportovní haly je největší investiční akcí obce, díky které získává břežanská škola nové prostory na výuku tělocviku. Halu budou pro svou činnost využívat také místní sportovní kluby, veřejnosti bude sloužit na rekreační sport. Velkorysé prostory této unikátní budovy umožní její využití  pro pořádání kulturních a společenských akcí,“ sdělil Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany. „Budova haly vychází z moderních trendů současné architektury, při jejím návrhu byl kladen velký důraz také na urbanistické hledisko.  Podobnou stavbu v rámci České republiky nenajdete. Výjimečnost této stavby spočívá zejména v jejím oblém tvaru, plášti z hliníkového šindele a také způsobu osvětlení světlovody,“ říká architekt Jakub Našinec, který je autorem návrhu.
Celkové náklady na projektu, včetně nákupu pozemků a projektové přípravy, dosáhly výše 113 mil. Kč.  Na realizaci získala obec od Ministerstva financí dotaci ve výši 70% (79,2 mil. Kč), přispěl také Středočeský kraj částkou 10 mil. Kč.

ZŠ U Obory opět navyšuje svoji kapacitu

Největší investicí, která Uhříněves čeká, bude výstavba nové základní školy, jež dostala název Romance. Hrubé investiční náklady byly vyčísleny na 320 miliónů korun včetně DPH. Jak pokračují přípravy výstavby, jsme se zeptali starosty MČ Praha 22 Martina Turnovského.

„Projektant odevzdal studii, která měla za cíl vyhodnotit – mimo jiné – parametry z dopravně-inženýrského posouzení, ochrany stavby před hlukem a finanční náročnost. Na úrovni investora (hlavní město Praha) a MČ Praha 22 proběhnou připomínky a po jejich zapracování bude dopracována dokumentace pro územní řízení. Předpoklad pro její odevzdání je konec tohoto roku. V příštím roce bude následovat proces získání územního rozhodnutí a následně projekt pro stavební povolení a vydání stavebního povolení.
Než začne fungovat nová škola, bude kapacita dvou stávajících škol pro místní žáky stačit?
Bohužel nebude a proto jsme od června rozjeli v ZŠ U Obory přístavbu devíti nových tříd navyšujících kapacitu školy o 300 žáků.Vynikající zprávou je, že nám aktuálně bylo schváleno poskytnutí očekávané evropské dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v celkové výši požadované podpory až 72,7 mil. Kč. Naše žádost byla zpracována kvalitně a umístili jsme se v bodovaném hodnocení na lichotivém 2. místě ze 13 projektů, které úspěšně postoupily do závěrečného hodnotícího kola. Velké poděkování za to patří zaměstnancům odboru realizace staveb našeho úřadu. Na dokončení přístavby tato skutečnost vliv nemá, ale na rozpočet a zdravé finance naší MČ ano.
Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo materiály týkající se výkupů pozemků pro školské a sportovní stavby – o co konkrétně jde?
Jedná se o pozemky v blízkosti ZŠ U Obory, kde plánujeme vybudovat novou mateřskou školu a sportovní multifunkční halu, která bude sloužit jako tělocvična pro ZŠ U Obory a také pro sportovní oddíly působící v našem správním obvodu.
Dalším podstatným a zajímavým rozhodnutím bylo schválení odkupu pozemku zahrádkářské kolonie před vstupem do Obory. Jedná se o mimořádně cenné území, které díky své poloze a funkci v územním plánu může sloužit jako příjemný relaxační park pro mnoho našich obyvatel. Samozřejmě i pro „přespolní“ výletníky a cyklisty přijíždějící po přilehlé nové cyklostezce.

Jsme si vědomi, že stávající nájemci zahrádek z těchto plánů nadšeni nebudou, ale pokusíme se najít rozumné řešení při jednáních se všemi zúčastněnými. Toto území, spojené lávkou se stávajícím parkem u Cukrovarského rybníka, se může bez jakýchkoliv frází stát nádherným veřejným prostorem či oázou poblíž Nového náměstí a intenzivní bytové výstavby.

Talentové třídy v Mnichovicích FUNGUJÍ – chcete výtvarku, roboty nebo streetsport?

Koncept výběrových předmětových bloků na 2. stupni v ZŠ Mnichovice vstupuje do druhého roku. A jaké jsou prvotní zkušenosti? „Máme velkou radost, že to funguje,“ říká ředitelka školy Mgr. Marcela Erbeková. „Stálo nás obrovské množství energie, než jsme tento projekt vymysleli a uvedli do praxe, ale spokojenost a nadšení dětí nám dávají za pravdu, že jdeme správnou cestou. Tento koncept přináší dobrý pocit i pedagogům, kteří vidí zájem dětí a ne znuděné obličeje. Velmi se osvědčila dvojice vyučujících: pedagog
a odborník z praxe.”

Naše škola se vždy snažila jít dopředu a reagovat na měnící se vzdělávací potřeby ve 21. století. Není to jednoduché a přináší to práci navíc všem mým kolegům, kterým za to velmi děkuji.  Vždy je snadnější setrvat ve vyjezděných kolejích. Je ale jasné, že změny jsou potřeba. V dnešní době musíme dětem předávat nejen informace, které už si dokážou najít samy, ale především je motivovat, dát jim možnosti, aby poznaly, co je baví Naše škola se vždy snažila jít dopředu a reagovat na měnící se vzdělávací potřeby ve 21. století. Není to jednoduché a přináší to práci navíc všem mým kolegům, kterým za to velmi děkuji.  Vždy je snadnější setrvat ve vyjezděných kolejích. Je ale jasné, že změny jsou potřeba. V dnešní době musíme dětem předávat nejen informace, které už si dokážou najít samy, ale především je motivovat, dát jim možnosti, aby poznaly, co je baví a na co mají talent. A právě v tom jim mohou pomoci talentové třídy.V loňském roce jsme pro 6. a 7. ročníky nabídli Grafické studio, Práce se dřevem, Robotika a Streetsport. O všechny obory byl zájem a s úspěchem pokračují i letos. Navíc jsme přidali nové předměty: Hasiči a Záhady přírody. Koncept talentových tříd jsme rozšířili i do 8. a 9. ročníků: Domácnost, Media, Sebeobrana a Technika. Žáci si volí předmět vždy na jedno pololetí a podle toho, jak se v oboru „našli“, mohou v dalším pololetí setrvat nebo vyzkoušet něco jiného. V každém oboru musí studenti na konci pololetí vytvořit závěrečný „výstup“, na kterém se dohodnou s odborným lektorem a učitelem. 
Práce se dřevem
Naučit se řezat, vrtat, hoblovat, natírat, měřit a sám něco vyrobit – to vše mají možnost kluci i děvčata dělat ve školních dílnách v rámci volitelného bloku. Málo dětí má dnes tuto příležitost přímo doma, proto je vidět velký zájem a snaha u všech, kteří si tento obor vybrali. „Potěšilo nás a zároveň i překvapilo, že v letošním školním roce se přihlásilo hodně děvčat. Je vidět, že mají radost z toho, když vyrobí něco „opravdového“ a jsou velmi šikovné. Nevyrábíme si jenom pro sebe, ale začínáme také pracovat na vánočních dárcích, které budeme prodávat na jarmarku a tak přispějeme na konto školy,“ říká Luboš Kodytek. 
Streetsport 
Pod vedením zkušených trenérů z organizace Ulice dětem se děti učí zvládat některé ze základních akrobatických prvků, přeskakují různé překážky, cvičí na hrazdě, lavičkách a kruzích. Děti jsou stále obratnější, roste jejich fyzická kondice a učí se cvičit zdravě, aby si neublížily. „Koncept volitelných oborů mě velmi nadchnul a jsem rád, že nás paní ředitelka přizvala ke spolupráci,“ říká Dan Lacek. „Pracujeme s dětmi již dlouho a máme zkušenosti i z jiných škol a mohu potvrdit, že není nic horšího, než když se děti nudí a nemají o nic zájem. V našem bloku nejde jen o  cvičení, ale také děti učíme disciplíně, pomáhat slabším a pomalejším, vysvětlujeme jim, co to znamená pracovat v týmu a táhnout za jeden provaz. Snažíme se je poučit i o správné výživě. U nás oceňujeme ne borce, kterým jde všechno snadno, ale naopak děti, které se musí hodně snažit, aby dokázaly to co ostatní.“
Robotika 
Děti si mohou například vyrobit autíčko, dát na něj senzory a naučit jej, aby třeba při zaslechnutí zvuku změnilo směr. „Učitel je při těchto hodinách pouze průvodcem, děti jsou iniciátory, což vypadá lákavě, ale ve své podstatě to je velmi náročné. Ony samy musí přemýšlet nad tím, jaké informace od nás potřebují získat, aby ve svém projektu někam postoupily. Nemůžou sedět a čekat, až jim řekneme, co dělat,“ říká pan učitel Peter Laštovička. „Žáci jsou rozděleni do skupin a každá pracuje na něčem jiném. Jedna skupina se učí programovat pomocí programu Scratch,“ dodává IT expert Michal Bláha.  „Další skupiny pracují na svých projektech z robotických stavebnic Little Bits nebo Lego Mindstorms. Žáci si sami vymyslí projekt a stylem pokus omyl se snaží samostatně dojít k cíli. Hravou formou se tak učí analýze, logice, fyzice.“  Grafické studio
V grafickém studiu se žáci seznámí s různými formami grafického designu a vyzkouší si týmovou práci na hlavním projektu. „V loňském roce jsme si jako hlavní úkol stanovili animovaný klip ke školní hymně,“ vysvětluje profesionální ilustrátor Roman Kelbich. „Nyní pracujeme na komiksech, které také posíláme do různých výtvarných soutěží. Děti si nejdříve vymyslí nosný příběh, aby měl nějakou pointu a rozvrhnou si políčka. Pak začínají tvořit. A čeká nás ještě jeden důležitý úkol – vyrobit speciální školní betlém, s nímž nám pomáhají děti z tvořivého bloku, které vyřezávají podložky.“
Hasiči
Aneb hrdinové všedních dní. Hrdiny se mohou stát i děti, které jsou dobře připraveny na nejrůznější krizové situace, jež mohou kdykoliv nastat. A naším záměrem je na tyto situace připravit. „Máme štěstí, že tento obor s námi připravuje pan Müller – dopravní policista a dobrovolný hasič v jedné osobě,“ říká paní učitelka Ivana Poničanová. „Může dětem předat nejen teorii, ale i zkušenosti z praxe. A to děti baví. Nyní například probíráme, jak se mají zachovat, pokud jsou svědky dopravní nehody. Díky panu Müllerovi máme k dispozici i nejrůznější profesionální pomůcky. Teorii doplňujeme praktickými ukázkami a nechybí ani hasičský sport.“
Záhady přírody
Děti navážou na poznatky, které už získaly z přírodopisu na prvním stupni a rozvinou je. Samozřejmě budou poznávat i nové věci. „Především se budeme snažit, aby si všechno „osahaly“ a zažily na vlastní kůži. Jedině tak si vědomosti skutečně vštípí,“ vysvětluje paní učitelka Jana Jelínková. „Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit hodně ven a pozorovat přírodu. Nyní zkoumáme listy. Určujeme druhy stromů a pokusy určujeme množství chlorofylu. Jako závěrečnou pololetní práci vytvoříme pracovní karty pro děti z prvního stupně. Budou obsahovat vylisované listy, otisky kůry a plody. Také bychom rádi našim mladším spolužákům naše poznatky odprezentovali. A co nás čeká dalšího? Půjdeme hledat trilobity a povíme si, kde se tady vzali. Přijde mezi nás rybář a provedeme si „pitvu“ kapra. Určitě se budeme věnovat ekologii….“.  

 

Rozhovor s Danem Horynou: Nám nestačí ten prostý dar, že JSME

Dan Horyna, fanoušky přezdívaný Zeppelin, byl zejména v 80. letech jednou z nejvýraznějších osobností české rockové scény. Působil v kapelách Benefit, Vitacit, Pumpa a nyní sklízí úspěchy s kapelou Merlin. Dan Horyna prošel závislostí na pervitinu, který vyzkoušel snad jako první  u nás. Dokázal se z toho dostat a dnes pomocí existenciální terapie pomáhá druhým.

Právě nyní se chystáte do léčebny Červený Dvůr. Proč?
Před patnácti lety mi v Červeném Dvoře pomohli zbavit se závislosti na drogách a od té doby tam jezdím pravidelně. Ze začátku to bylo součástí mé doléčovací terapie. Závislost je nevyléčitelná nemoc
a spadnout do toho můžete kdykoliv znovu. Komunitní setkávání nás abstinujících a lidí, kteří se se svojí závislostí teprve perou, je přínosné pro obě skupiny. Později, když jsem začal pracovat jako terapeut, jsem začal do Červeného Dvora jezdit, abych já sám odborně pomáhal druhým. V každém případě sem jezdím velmi rád, zachránili mi zde život a je to úžasné místo na světě.

Máte jako terapeut odborné vzdělání?
Samozřejmě. To že jsem byl s přestávkami 26 let na pervitinu, prošel si peklem a dokázal se z toho dostat, je určitě pro terapeutickou práci výhodou, ale odborné vzdělání je nutností. Jednou měsíčně navíc absolvuji supervizi, na které mohu konzultovat své postupy. Supervize pomáhá nejen klientům, aby od nás dostali správnou pomoc, ale i nám, abychom si udržovali odstup a nesemlelo nás to.

Co pro vás bylo nejdůležitější, abyste přestal? Silná vůle?
Jenom ta nepomůže. Díky své silné vůli jsem přestal brát dvakrát zcela bez pomoci. Ale nevydržel jsem! Důvod? Ačkoliv jsem měl vlastně všechno, cítil jsem se nešťastný, nesvobodný, prázdný, mimo… Když to vezmu od začátku, tak jsem dobře vycházel s rodiči, bavila mě spousta věcí – psaní, malování
a samozřejmě muzika a sport. Byl jsem mistrem republiky na 1500 m, mířil jsem na olympiádu, škola mi šla, holky mě milovaly, přesto jsem měl pocit, že na tomto světě žít neumím. Trpěl jsem úzkostnými stavy, které vyvrcholily tím, že jsem si
v osmnácti letech podřezal žíly. Svou roli sehrálo i to, že mě komunisti zavřeli na dva měsíce do kriminálu za improvizační vystoupení na Karlově mostě a během vazby mě brutálně zmlátili. Po propuštění následoval vyhazov z uměleckoprůmyslové školy, sportovat jsem také nemohl a mně natvrdo došlo, co tenhle režim umí. Svobodu jsem nacházel v muzice a na rockových koncertech, kde jsem se cítil svobodný a tam jsem také pervitin poprvé vyzkoušel…

Tehdy jste ale dokázal přestat?
Stálo mě to vztah s první ženou
a dcerou, ale dokázal jsem to. Znovu jsem se oženil a deset let žil spořádaně s novou rodinou a zažíval velkou slávu s Vitacitem. Droga byla zapomenuta. Byl jsem zdravý člověk. Až rozpad manželství
a odtržení od dcerky, se kterou jsme měli velmi blízký vztah, byl impulzem k další recidivě. Byl počátek devadesátých let a drogový boom… Byl jsem si tak jistý, že to mám pod kontrolou, že jsem si řekl, jednou si dám… Jel jsem v tom tři týdny nonstop a shodil pětadvacet kilo. Stal jsem se bludným Holanďanem rockových klubů a jako známý zpěvák
i vítanou atrakcí. Po sedmi měsících, aniž jsem věděl proč, jsem toho ze dne na den nechal. Druhé období abstinence mi vydrželo šest let. Opět jsem založil rodinua v chaosu novodobého kapitalismu hledal své místo ve společnosti, která ztrácela zábrany. Celkem se nám dařilo, ale na mě padal děs ze soutěže, kterou lidé vyměnili za lidské bytí. Svět mi začal být protivný, doma jsem si přestával rozumět se ženou a s dětmi, byl jako ve snu. Již jsem byl jen statistou v něčem, čemu jsem nerozuměl. Byl jsem vyhaslý, a tak jsem opět začal s perníkem. A byla to pomalá sebelikvidace. Při aplikaci jsem brečel sám nad sebou. Nenáviděl jsem se za to, ale bylo to snazší než zůstat střízlivý sám se sebou.

Kdy vám došlo, že se z toho už sám nedostanete?
To už mi bylo 45 let a já jsem stál na balkóně a sbíral odvahu spáchat sebevraždu. Stál jsem tam celou noc a přemýšlel. Zachránila mě myšlenka, že se sem možná naše duše vracejí a já budu za sebevraždu potrestán hrozným dalším životem. A vlastně se mi nechtělo umřít… Hned druhý den jsem si začal zjišťovat informace a našel si léčebnu Červený Dvůr, kam mě doprovodili rodiče, kteří mě neopustili.

Co bylo pro vaši léčbu zásadní?
Nejprve jsem si musel uvědomit, že nejsem nic. Myslíme si, jak jsme důležití, úspěšní, slavní, ale všechno jsou to jen slupky. A teprve potom jsem musel s pokorou hledat radosti ze všedního žití. Z léčebny jsem odcházel zbaven všech manýrů, ale přesto mi něco chybělo. A tu správnou spiritualitu jsem našel v tibetském buddhismu. Podle mého, je to na tomto světě bez jakéhosi spirituálního přesahu velmi těžké. Děsí mě, že dnešní společnost začíná věřit, že díky vědecko-technickému rozvoji odhalí tajemství života a že pomocí nějaké technologie budeme schopni ovlivnit jeho kvalitu. Přitom vše, co nyní patří k životnímu stylu, nás od pravého smyslu naší existence odvádí. Když se ptali zenového mistra, co je smyslem života, odvětil: „Zeptej se trávy, proč roste.“ Nám nestačí ten prostý dar, že jsme. A tak se vrstvíme a bobtnáme, až se vedle sebe nevejdeme.

 

Nové street workoutové hřiště v Mirošovicích otevřeli mistři světa

V Mirošovicích bylo slavnostně otevřeno nové street workoutové hřiště u Štičího rybníka pod sportovním areálem volnočasových aktivit. Akci zpestřila exhibice Davida Kotlaby a Ivety Kotlabové – mistrů světa ve cvičení, kteří předvedli ukázku cviků na všech prvcích (hrazdy, bradla, lavice, žebřík, kruhy, tyč). „Hřiště je volně přístupné pro všechny. Doufám, že si sem najde cestu především mládež, která se často nudí.  Workoutová hřiště jsou totiž „cool“, “ uvedl s úsměvem starosta Mirošovic Tomáš Zvěřina.

Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 schválilo čtrnáct obcí

Starostové obcí a některých pražských městských částí podepsali v Říčanech Memorandum za dostavbu Pražského okruhu.  Žádají co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou a především pak ukončení další diskuze ke změnám trasy v této oblasti.  Starostové napříč politickým spektrem upozorňují na škody, které nedokončení výstavby přináší obyvatelům.

Do Říčan se sjeli k podpisu memoranda zástupci měst, městských částí a obcí dotčených intenzivní dopravou, související s nedokončenou jihovýchodní částí obchvatu metropole. „Je to nekonečný příběh, kde se stále objevují nové a nové vlny sporů a překvapení,“ vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen a dodává: „Jsou starostové, kteří vnímají výstavbu okruhu jako ohrožení a hledají nové varianty. Jsou ale také starostové, kteří nechtějí přihlížet, jak jsou obyvatelé jejich obcí obětí nekončících diskuzí. V Říčanech doprava kvůli neexistujícímu okruhu každý den kolabuje, ohrožuje nás, škodí…. Debaty musí jednou skončit.“

Zastupitelstva požadují, aby byl letos dokončen proces posouzení vlivu na životní prostředí a v průběhu příštího roku bylo dopracováno a schváleno územní řízení. Starostové z různých politických uskupení se shodují, že nedokončením pražského okruhu vznikají obyvatelům i městům velmi výrazné škody. Každodenní tranzit desítek tisíců automobilů v ulicích měst přináší nejen dopravní komplikace, ale i výrazným způsobem snižuje bezpečnost.
Starostové v memorandu opakovaně žádají stát a jím zřízené instituce, aby v co nejrychlejších termínech zajistil zpracování a schválení všech potřebných stanovisek a povolení tak, aby výstavba chybějící části Pražského okruhu mohla být zahájena nejpozději v roce 2020.

Vydání územního rozhodnutí do poloviny roku 2018 považují zástupci samospráv za hraniční pro rozhodnutí o případných náhradách za škody, které souvisejí s nedokončením části 511 SOKP. Ty doposud nebyly právně vymáhány v očekávání brzkého dořešení celé situace.  Posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA připomínkovalo i město Říčany. Starosta Vladimír Kořen informoval zástupce samospráv o vznesených námitkách. Ty byly z drtivé většiny vypořádány kladně. Jednalo se například o přidání izolační zeleně a omezení osvětlení celé trasy. Vyhověno nebylo v požadavku na zvýšení protihlukových stěn, nicméně se bude tato otázka řešit v dalších stupních přípravy.

Ochránit obyvatele Říčan před důsledky intenzivní tranzitní dopravy chce město i dopravním opatřením zákaz tranzitu nad 12 tun. Po ukončení objízdné trasy stanovené v souvislosti s opravou komunikace Přátelství, se očekává snížení počtu kamionů, které si zatím díky nedokončenému pražskému okruhu cestu přes Říčany zkracují. V provozu již je průjezdný vážní systém instalovaný ve spolupráci se Středočeským krajem na komunikaci 101/II, který sedm dní v týdnu a 24 hodin denně monitoruje váhu projíždějících nákladních vozidel. Vysoké pokuty by měly omezit průjezd přetížených vozů, které mají devastující dopad na klíčové komunikace ve městě.

„V řádu týdnů se už objeví značky omezující tranzit, čekáme na dokončení rekonstrukce ulice Přátelství,“ vysvětluje starosta Kořen a dodává: „Nicméně zákaz tranzitu kamionů, neodstraňuje příčinu. Jediným řešením je právě dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu.“

Další opatření, které by mělo zvýšit dopravní bezpečnost především v okolních obcích, je instalace úsekového měření. Umístěno bude na  sedmnácti místech, kde řidiči často porušují maximální stanovenou rychlost a dochází tam k nebezpečným situacím. Po tomto opatření volaly místní samosprávy, které nemají zřízenou obecní policii. Tyto kamery budou sloužit zároveň k monitorování a vyhodnocování kamionové dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme na besedu ABY ŠKOLA BAVILA 8. 11.

Beseda ABY ŠKOLA BAVILA s Veronikou Vieweghovou se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 15:00 ve Steam Coffee v Říčanech. Budeme hovořit na téma: Je možné se s dětmi připravovat do školy s radostí, nadšením, bez denních hádek a přesvědčování? Veronika Viewegová má mimo jiné velké zkušenosti s domácím vzděláváním. Přednáška vznikla v rámci projektu MAP (Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Říčany) a je zdarma. Registrace nutná na map@ricany.cz.

Důležité upozornění pro žadatele do připravovaných výzev MAS v IROP!

MAS Říčansko čeká na schválení výzev ŘO IROP po připomínkách a revizích. Předpokládané zveřejnění výzvy na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10. 2017 v 8:00 hodin, kdy bude zároveň zahájen příjem projektů na MAS Říčansko. Termín ukončení příjmů 12. 12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Jedná se o výzvy v oblasti školství, sociálních služeb a výzvu na podporu dobrovolných hasičů II. a III. kategorie. Bližší info na tel.: 774 780 141

Umělecká spolupráce Říčan a Borkenu pokračuje

Základní umělecká škola Říčany již několik let spolupracuje s hudební školou v partnerském městě Borkenu (SRN, Severní Porýní-Vestfálsko). Myslím si, že
i vzájemná spolupráce uměleckých škol přispěla k tak významné události, jakou bylo 8. 10. 2017 podepsání smlouvy o partnerství mezi městem Říčany a Borkenem. V letošním roce proběhly dvě výměnné akce mladých českých a německých muzikantů.

POHODA DŽEZ 2017
Pět mladých muzikantů z rockové skupinyPunch`n`Judy, dva pedagogové a pan ředitel Ulf Hoppenau z Borkenu navštívili naši školu začátkem září (31. 8. – 3. 9. 2017).
I přes krátký pobyt měli hosté připraven bohatý a zajímavý program.

Navštívili jsme zámek Konopiště, pivovar ve Velkých Popovicích a nechyběla ani Praha, prohlídka Říčan a mnoho osobních a pracovních setkání. Každý den byl naplněný událostmi. Borkenská rocková skupina Punch`n`Judy také vystoupila v rámci jazzového festivalu Pohoda Džez 1. 9. 2017 na Jurečku.
I když po celou návštěvu nás provázel déšť, byli hosté z Borkenu přesto u nás spokojeni.
Vystoupení rockové skupiny bylo skvělé a tak jsme se s panem ředitelem domluvili, že Punch`n`Judy přijede ještě jednou a zahraje (snad už za lepšího počasí) na našem zuškovém JAZZ JAMu v roce 2018.

STADTFEST BORKEN 2017
A za týden po této návštěvě (7. 9.)odcestovali zástupci města Říčany – starosta města Vladimír Kořen, Jana Vavřinová a Vladimír Polanský a zástupci ZUŠ Říčany, říčanský soubor bicích nástrojů SAMBA BAND s Radkem Břicháčem
a ředitelka školy Iveta Sinkulová na slavnostní výroční setkání partnerských měst do Borkenu.
V rámci této návštěvy se uskutečnil i podpis partnerské smlouvy mezi oběma městy. V rámci velkolepé slavnosti vystoupila také umělecká sdružení i z dalších zúčastněných měst.
Umělecké soubory se podílely svým vystoupením i na městských slavnostech tzv. Stadtfest Borken. Město Říčany reprezentoval SAMBA BAND s Radkem Břicháčem, který roztančil celé borkenské náměstí sambou. Prožili jsme zde krásné dny, město Borken připravilo skvělý program. Děkujeme, že jsme mohli být při tom!
Mgr. Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany
Tel.: 323 602 268, 604 737 629
E-mail: info@zusricany.cz
www.zusricany.cz
Jsme také na Facebooku

V základní škole Magic Hill budují u žáků vztah k regionu

Místo, krajina, region – to jsou důležité obsahy v základním vzdělávání. Na základě poznávání blízkého okolí se žáci učí do tohoto prostoru vstupovat s vlastní aktivitou, ohleduplně, bezpečně a s otázkami – učí se všímat si nových zajímavých věcí i nacházet krásu v obyčejnosti a každodennosti. Při praktickém poznávání okolní krajiny žáci hledají důkazy o proměnách přírody, sledují vliv lidské činnosti na životní prostředí, ověřují možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a k vyšší kvalitě života v obci.  Současně s poznávacími činnostmi tak přijímají občanskou odpovědnost a vytvářejí si kladný vztah k místu svého bydliště a k širšímu regionu.
Pedagogický přístup, který cílevědomě využívá bezprostřední zkušenosti dětí z jejich přírodního a sociálního okolí, se nazývá místně zakotvené učení a usiluje o rozvoj kulturní a environmentální gramotnosti.  Takové vyučování bývá realizováno formou projektové výuky, při které žáci spojují přírodní, kulturní, historické i sociopolitické poznatky do svého porozumění světu.

V základní škole s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill v Říčanech můžeme najít řadu příkladů takto pojímaného učení žáků. Prvním a zcela zásadním principem je, že vyučování neprobíhá jen ve škole, ale když je to možné a účelné, v terénu a při plnění praktických a smysluplných úkolů.  Škola se k této filozofii hlásí každoroční účastí v (mezi)národních projektech, např. Den prázdných tříd 17. června, Den Země 22. dubna, dobrovolnické akce „72 hodin“ vždy v říjnu apod. Na každodenní rovině v průběhu celého roku se jedná o časté výpravy a exkurze tříd do okolí školy a do přírody, ať už ve spolupráci s Muzeem Říčany nebo samostatně.
Pojďme si to tentokrát ilustrovat na několika příkladech akcí, které již od začátku školního roku stihli žáci 2. stupně:
* Pozoruhodné věci máme hned za oknem – žáci zaznamenávají do plánu města zajímavosti, kterých si dosud nevšimli, a pořizují fotodokumentaci (např. dům v ulici 17. listopadu v Říčanech, jehož střechu podepírá ruka).
* Puťák do Posázaví s přespáním pod stany a vařením na otevřeném ohni.
* Dvoudenní výprava na kolech po cyklostezkách až k Sázavě.
* Poznávání naučných stezek, jejich síť je na Říčansku a v Ladově kraji neobyčejně hustá.
* Mapování Říčan z ptačí perspektivy pomocí dronů.
Jan Voda, ředitel školy
www.magic-hill.cz