RUBRIKA: Zaujalo vás

Obklopte se krásou a investujte do hodnot

Současné moderní umění je základním tématem říčanské Galerie Kotelna. Její majitelka, paní Eva Kočová, zvolila pro galerii výstižné motto: Umění pro radost a dobrou investici. A právě o investicích a sběratelství současného moderního umění jsme si povídali.

Životní náhody
Sběratelem současného umění se stáváte náhodou, podotýká hned na úvod paní Kočová. Při zařizování svého bydlení najednou zjistíte, že by se vám líbilo mít také na stěně něco, co by osvěžilo celý interiér a zároveň bylo podle vašeho vkusu a výběru. A pak logicky následuje otázka, co a kde si vybrat, kterou z galerií zvolit; a těch na internetu najdete opravdu mnoho.
Sběratelství je vášní i generační záležitostí
Za dobrou galerii s prodejem umění současné generace akademických výtvarníků a zároveň s potenciálním kvalitním výběrem uměleckých děl, která se mohou stát vhodnou investicí do budoucna, hovoří její stabilita, historie výstav moderního umění i prodej děl. Galerie pro vás dělá pouze tzv. předvýběr před vaším finálním rozhodnutím. Současné umění má jiná specifika sběratelství, odlišná od sbírání umění již léty a obchody ověřeného. Vyžaduje vlastní názor a rozhodnutí neovlivněné danými výsledky na trhu s uměním již obchodovaného. O to zajímavější toto tzv. živé sběratelství proto je. Sběratel může velmi dobře sledovat vývoj autora či jeho výstavy. A tak se z jednoho nezávislého nákupu uměleckého díla, potřebného k vyzdobení interiéru, stává vášeň sběratelů. Umění se předává z generace na generaci a provází nás naším životem, je vizitkou a otiskem našeho bytí.
Galerie Kotelna
Zatím u nás není mnoho (svojí historií) ověřených galerií současného umění. Jedna z těch prověřených, které mají za sebou více než 11 let úspěšné existence a zároveň náleží k největším ve svém oboru, je Galerie Kotelna v Říčanech u Prahy. Zveme vás proto k její návštěvě; právě zde si můžete udělat představu o současném moderním umění, a nebo si vybrat některé z nabízených uměleckých děl: od grafických listů až po velkoformátové malby na plátně, plastiky a další díla akademických výtvarníků. Galerie Kotelna je živou institucí, stále se zde něco děje. Pořádají se výstavy, aukce a výtvarné workshopy.
V nabídce nechybí ani poradenství v umění či pronájem prostor galerie a veřejností oblíbené oceňování děl.
Eva Kočová, galeristka
Galerie Kotelna,
Plynární 1815/1, Říčany,
tel.: 323 604 137
www.galeriekotelna.cz

V Uhříněvsi vzniknou nové ordinace

„Za posledních několik let v naší moderní městské části došlo k rozšíření a navýšení kapacit mateřských i základních škol, navýšil se i počet obyvatel. V návaznosti na tento vývoj musíme primárně investovat do zdravotnictví a zajistit našim občanům dostupnou lékařskou péči,“ vysvětluje místostarosta MČ Praha 22 Jiří Kotek. „Zastupitelstvo schválilo nákup nebytových prostor v nových bytových domech. Prostory od investora jsme již převzali a nyní intenzivně připravujeme smlouvy.“
Zatížila tato investice rozpočet MČ?
Na nákup ordinací vedení města zajistilo finanční prostředky z dotací MHMP, tudíž náš rozpočet nebyl zatížen a mohli jsme investovat i do jiného rozvoje naší městské části.
Proč jste se rozhodli zřídit ordinace právě zde?
Tyto nebytové prostory se nacházejí blízko centra a vedení MČ chce i nadále zajistit svým občanům, aby měli lékařskou péči „na jednom místě“. Když se před deseti lety rekonstruovala Uhříněves, myslelo se hlavně na pohodlí obyvatel a na Novém náměstí vznikl polyfunkční dům s obchody, provozovnami služeb, radnice, dále Domov pro seniory, školní jídelna a Lékařský dům, který je vybaven mnoha ordinacemi, laboratoří, rentgenem, lékárnou a stanicí rychlé záchranné služby. V té samé budově sídlí Policie ČR a městská policie. Chtěli jsme navázat a v nastoupeném trendu pokračovat, a tak v obytném domě v ulici Ke Kříži vznikají čtyři ordinace odborných lékařů těchto praxí: gynekologie, pediatrie, ortopedická chirurgie a praktický lékař. Bezbariérové jednotky se samostatným vchodem a s kompletním zázemím pro pacienta i lékaře jsou umístěny v přízemí nového bytového domu. Devizou tohoto místa je docházková vzdálenost (cca 200 m) do Lékařského domu, blízké parkoviště, zastávka MHD a poblíž ležící nádraží. Tímto krokem se nám povedlo soustředit zdravotní péči pro naše obyvatele do malého okruhu v centrální části obce.“

Dětský pěvecký sbor CORO PICCOLO PRAHA přijímá nové děti

Známý dětský pěvecký sbor Coro Piccolo přijímá nové zpěváky. Máte doma, nebo ve svém okolí,  pěvecky, herecky a pohybově nadané dítě? Přiveďte ho do dětského pěveckého sboru Coro Piccolo.  Na zkouškách sboru se děti kromě pěvecké techniky a hudební teorie učí herectví, jevištní mluvu, mají pohybovou výchovu a hrají nejrůznější improvizační hry. Díky herecké průpravě a odbornému hlasovému vedení jsou děti s úspěchem obsazovány do dětských divadelních rolí, natáčí pro televizi i rozhlas, dabují. Členové sboru působí v muzikálu i v činohře. Vidět je můžete v Hudebním divadle Karlín, v divadle Broadway, Hybernia, nebo například v Divadle pod Palmovkou či ve Studiu DVA. Sbor pořádá svá vlastní koncertní i divadelní představení, spolupracuje s dalšími hudebníky a hudebními tělesy (s Marií Rottrovou, Jankem Ledeckým, Meky Žbirkou, Marikou Gombitovou, Danem Landou, Michalem Hrůzou, Danem Hůlkou, Markem Ztraceným, Josefem Vágnerem  a s celou řadou dalších).  Děti zpívají klasiku, pop, jazz i rock. Vystupují v koncertních síních, ve sportovních halách i na open air koncertech. Sbor nepořádá konkurzy a výběrová řízení, díky všestrannému zaměření dostanou prostor všechny děti. Podmínkou pro přijetí do sboru je zdravý hlas, veselá povaha a ochota učit se novým věcem.

Přihlásit dítě můžeme nyní na e-mail: jana.galikova@seznam.cz Pro více informací volejte na tel: 775220277 (Jana Galíková) nebo 724760873 (Jana Primasová)Facebook: https://www.facebook.com/CORO-PICCOLO-PRAHA-117481068357937/

Na Říčansku se s řediteli a jejich zástupci VELMI DOBŘE SPOLUPRACUJE

MAP je zkratkou pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání. „Hlavním cílem projektu je prohlubovat spolupráci mezi školami, jejich zřizovateli, mezi školami a organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání, mezi dalšími organizacemi zabývající se vzděláváním dětí a žáků od předškolního věku do ukončení povinné školní docházky,“ vysvětluje Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu MAP v ORP Říčany. “Projekt se může dotknout veškeré problematiky školství, ale převážně je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků“.

To se nezdá jako lehký úkol, obzvláště pro tak velké území jako je Říčansko.
Máte pravdu. V ORP Říčany je 52 obcí, pro realizaci MAP byla zapojena po dohodě ještě obec Průhonice, takže obsáhneme celkem 53 obcí. Ne každá obec je zřizovatelem školního zařízení, ale z hlediska počtu škol, které jsou zapsány v rejstříku MŠMT, patří MAP na Říčansku mezi největší v ČR. V současné chvíli máme zapojeno do projektu 85 státních i soukromých organizací – ať už se jedná o MŠ, ZŠ, ZUŠ.

Jak hodnotíte spolupráci s tak velkým územím?
Máme velké štěstí. Již v průběhu první etapy MAP I vznikla mezi řediteli velká potřeba sdílet své zkušenosti a navázat dobré vztahy. Na našem území se s řediteli a jejich zástupci velmi dobře spolupracuje. Zástupci této skupiny mají své místo v Řídicím výboru, v pracovních skupinách a v neposlední řadě se ředitelé schází u kulatého stolu, u kterého řeší specifické problémy týkající se především vedoucích pracovníků ve školách.

Tuto odbornou platformu jsme nazvali Učící se sítí. Mnohdy jsou na setkání přizvání další odborníci, kteří přispívají do aktuální diskuze. Aby však partnerství mohlo fungovat, je důležité do těchto vazeb zahrnout také zřizovatele, další organizace, které se podílejí na vzdělávání neformálním či zájmovém.
Musíme myslet na to, že je třeba prohloubit spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími organizacemi, které jsou součástí vzdělávacího systému. Tyto vazby v našem území byly i před samotným projektem. Troufám si říci, že pravidelným setkáváním a aktivní prací nad společným tématem se tyto vztahy umocnily.

V čem vy osobně spatřujete největší přínos projektu pro území?
V rámci první etapy MAP bylo důležité zanalyzovat území, najít společné cíle, definovat problémy a nalézt pro ně po dohodě se členy pracovních skupin a dalšími partnery řešení. Výsledkem je obsáhlý strategický dokument „MAP v ORP Říčany“. Tento dokument je potřebný nejen pro naše území, ale i pro Středočeský kraj a MŠMT.

Přínosné bylo zpracování demografické studie, a to komplexně za celé ORP Říčany, tak zvlášť za Říčany a oblast Louňovicka. Na různých setkáních, seminářích, workshopech se navázaly vztahy, mnohdy i přátelství, které by třeba, nebýt projektu, nikdy nevznikly.
Od navazujícího projektu MAP II očekáváme, že se podaří zrealizovat další aktivity, které by mohly mít i po ukončení projektu trvalou hodnotu. Za region jsme centrálním místem, který zpracovává přehled plánovaných investičních záměrů jednotlivých škol. Tento dokument je nezbytný, pokud školy uvažují o čerpání z některých dotačních titulů.

A co máte v plánu dál?
Budeme pokračovat v tom, co jsme začali, tedy hlavně v posilování vazeb mezi aktéry a ve strategii, kterou je nutné pravidelně aktualizovat. Nyní sestavujeme funkční pracovní skupiny složené z různých odborníků. Nově máme v plánu setkávání učitelů dle aprobací. Zájem o setkání projevili také zástupci ředitelů. Naším cílem je získat do regionu zajímavé lektory či odborníky, ať už pro pedagogy či pro rodičovskou veřejnost. O zrealizovaných aktivitách budeme průběžně informovat.

Veškeré informace sdílíme na Facebooku a na stránkách
www.map.ricany.cz
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008643

Společně k úspěchu každého žáka i učitele

Mentor, mentee, párová/tandemová výuka – slova, která se nyní často objevují v souvislosti se vzděláváním. Kolegiální podpora formou vzájemného učení je účinným nástrojem profesního rozvoje pedagogů.
V srpnu loňského roku Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ zahájila realizaci projektu s názvem „Kolegiální podpora – společná cesta
k úspěchu!“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530, který je finančně podpořen
v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ je hlavním nositelem a řešitelem projektu. Do projektu jsou dále zapojeny partnerské školy: Základní škola Strossmayerovo nám., Praha 7 a Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Spolupráce bude probíhat po dobu tří let a v celkovém kontextu podpoří profesní rozvoj 76 pedagogů. Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních dovedností pedagogů zapojených základních škol a gymnázia, a to ve formě vzájemného sdílení praktických zkušeností v tématech Čtenářská a Přírodovědná gramotnost. Hlavním smyslem je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou s prvky interního mentoringu, a tím rozvíjet jejich pedagogickou profesi. Učitelé společně plánují, vyučují dané předměty
v konkrétních třídách a vyhodnocují svou práci. Snahou projektu je podpořit učitele tak, aby se zlepšila kvalita vzdělávání a výsledky žáků zapojených škol v klíčových kompetencích s důrazem na jejich celoživotní učení.
A co říkají sami pedagogové?
* Díky výborné vzájemné spolupráci se podařilo výrazně zkvalitnit výuku ve třídě.
* Výuka se dá více individualizovat a věnovat se jak slabším, tak i nadaným žákům.
* Zlepšila se i skupinová práce. Víc očí víc vidí.
* Dochází k diferenciaci vzdělávání na úrovních pracovního tempa, studijního potenciálu a zájmových preferencí žáků. V páru si můžeme děti rozdělit, respektovat jejich individuální potřeby.
* Zpětná vazba je pro nás důležitým nástrojem ke zlepšování výuky.
Společně se můžeme inspirovat, mluvit o vyučovacím procesu
a zhodnocovat pedagogické kompetence.
* Mentor podporuje svého mentee v sebereflexi, profesním sebevědomí, uvědomění si toho, co umí a zjišťování dalších vzdělávacích potřeb, aby vyučování probíhalo efektivněji.

Květnové zápisy do ZUŠ Říčany

Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany. V současné době nabízíme vašim dětem čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Novinkou příštího roku je otevření nového hudebního zaměření – hra na harfu. Zápis žáků pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 28. a 29. května 2018 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, denně od 14.00 – do 17.00 h. Žáci jsou přijímáni do všech oborů na základě talentové zkoušky.

Přihlašování k zápisu bude pro vás připraveno na webových stránkách www. zusricany.cz od 2. 5. 2018 od 10.00 h. Přihlašování bude uzavřeno 25. 5. v 10.00 h. Seznam dětí, doporučených k přijetí do přípravných ročníků event. náhradníci, bude zveřejněn na našem webu od 15. 6. 2018.
Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční ve středu 5. 9. 2018 v 18.00 h ve třídě č. 1 v ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57.
Pokud se chcete o naší škole dozvědět co nejvíce, přijďte v rámci celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN do zahrady v Olivovně. Připravili jsme velký koncert určený právě pro vás a vaše děti. 24. května 2018, 17.30 – 20.00 h, Olivovna, Říčany.
Jako to chodí ve výtvarném oboru, se můžete dozvědět na vernisáži VODA NADE VŠE, která se koná 30. 5. – 31. 8. 2018 v Technologické galerii Fakulty strojní ČVUT v Praze od 18.00 h. Více o tanečním oboru zjistíte 14. 6. 2018 od 17.00 h v KC Labuť v Říčanech, kdy taneční obor společně s literárně dramatickým pořádá TANEČNÍ AKADEMII.

Přijďte, těšíme se na vás!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany
Kontakty a informace:
www.zusricany.cz
tel.: 323 602 278, 604 737 629, 721 117 535

Pitkovice mají uklizeno!

Na čtyřicet pytlů plných všemožných obalů, papírků, zbytků od petard, nedopalků cigaret, oblečení a batohů. Z toho dva pytle psích exkrementů – velký obdiv dvěma dámám, které na jejich sbírání měly odvahu a žaludek! Plus všemožné oblečení, několik poklic od auta, jedna obrovská tříkolka, vysavač, žehlička, SPZka, lahev slivovice a plno dalších věcí, které nemají v přírodě ani mezi domy co dělat. Jarní úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme zakončili v novém Parku Pitkovické rybníky u výborných pizz z Restaurant Café Pitkovice. Svorně jsme se shodli, že oscilujeme mezi příjemným pocitem z dobře vykonané práce a naštváním: „Jak proboha může někdo dělat takový bordel?“ A že příští rok zase! To už nejstarší letošní dobrovolnici potáhne na sedmdesátku a nejmladší půjde k zápisu do zdejší školky. Autor článku: Lenka Jindrlová, členka spolku Naše Pitkovice 

Změna dopravní situace kolem nádraží v Uhříněvsi

Od 9. dubna 2018 budou postupně osazovány dopravní značky v lokalitě kolem vlakového nádraží, které budou v první fázi měnit komunikace Dopravní, U Starého nádraží a Lidického jako hlavní silnice a k nim přilehlé Vačkářova, Kašperská a Husovo nám. jako vedlejší. V druhé fázi bude část komunikace Picassova (mezi U Starého nádraží a Vačkářovou) změněna na jednosměrnou a to ve směru od nádraží. Prosíme, sledujte dopravní značení. Změny budou postupně po celý měsíc duben.

Velkopopovická legenda

Kdo se zajímá o historii pivovarnictví či místního kraje, neměla by mu uniknout právě vydaná kniha autorky Evy Kršňákové s názvem Velkopopovická legenda. Textem i množstvím dobových dokumentů a fotografií představuje legendární podnikatelskou rodinu Ringhofferů, založení pivovaru ve Velkých Popovicích, jeho rozvoj, proměny i další vývoj až do dnešních dnů. Zakoupit knihu za 199 Kč lze v Kozlím obchodě v návštěvnickém centru v pivovaru ve Velkých Popovicích nebo na www.eshop.kozel.cz.

Jak bude vypadat nový park, rozhodnou občané

Městská část Praha 22 Uhříněves v loňském roce zakoupila pozemek za Novým náměstím, na kterém se nachází zahrádkářská kolonie. Vzhledem k charakteru území, těsné blízkosti náměstí a přímému napojení na chráněné území Obora se nabízí jedinečná možnost vytvořit zde park.
A jak bude park vypadat? „O tom rozhodnou místní obyvatelé,“ říká starosta MČ Praha 22 Ing. Martin Turnovský. „Již nyní je ale jasné, že chceme této krásné lokalitě ponechat přírodní charakter, aby se z ní nestal jakýsi
Disneyland mnoha různých atrakcí. Chceme, aby se na návrhu podíleli naši občané. Své nápady a přání nám mohou sdělit prostřednictvím ankety, kterou najdou na www.uhrineves.cityupgrade.cz. Už jsme oslovili i mladé architekty, kteří se nad obsahem parku zamysleli komplexně v širších souvislostech celé Uhříněvsi a vytvořili prvotní skici. Samotný návrh bude projektován až po zapojení veřejnosti prostřednictvím ankety a občané se k němu budou moci opět vyjádřit. V plánu je i jarní procházka s architekty přímo na místě. Prosím všechny obyvatele naší městské části o součinnost, máte jedinečnou možnost zapojit se do budoucího vzhledu místa, kde žijete,“ vzkazuje pan Turnovský.
Jak vnímají nový prostor architekti?
Jedinečnost parku vychází ze specifického genia loci zahrádkářské kolonie. Atmosféru místa může připomínat tu a tam ponechaný dřevěný plot, případně zachovalá drobná stavbička, záhony, ovocný strom, které budou přirozeně přecházet do volné plochy louky. Mohou tak vzniknout rozmanitá zákoutí s různým využitím a mírou otevřenosti – např. lavička u plotu s ovocným stromem, komunitní zahrádka
s možností sběru plodů, pískoviště pro děti, ohniště a místa pro grilování, venkovní posilovna, pavilonek pro mateřskou školku…
Travnatá plocha má být koncipována jako přírodní plocha (louka) doplněná speciálními odolnými trávníky, které snesou větší provoz (koncert, sportovní aktivity apod.). Nemělo by chybět přírodní travnaté hřiště, které může využívat sousedící základní škola i veřejnost…