CELOSTÁTNÍ HAPPENING UMĚLECKÉHO ŠKOLSTVÍ ZUŠ OPEN V ŘÍČANECH 25. května

24. května 2018, 17.30 – 20.00 h, Olivovna, zahrada.
Ve všech městech ČR se pod patronací operní pěvkyně Magdalény Kožené koná již druhým rokem celonárodní svátek základních uměleckých škol.
Jsem potěšena, že záštitu nad touto mimořádnou akcí u nás převzali významní lidé a umělci – starosta města Říčany Vladimír Kořen a ředitel ODL Miroslav Vacek, klavírista Jan Simon, akademický malíř Karel Pokorný, profesorka pražské taneční konzervatoře Pamela Morávková a herečka Markéta Častvaj Plánková.
Kolektiv pedagogů připravil program pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Dopoledne bude v ZUŠ Říčany patřit dětem z mateřských škol. Odpoledne soubor SAMBA BAND R. Břicháče a děti z výtvarného oddělení H. Šebestíkové budou zastupovat naši školu a kraj na prezentaci hudebních souborů krajů ČR v Praze. Večerní program je připraven v říčanské Olivovně pro všechny, kteří mají zájem prožít příjemný podvečer a o naší škole se dozvědět něco víc. Nezapomeňte deky pro lepší posezení, dobrou náladu a zamiřte za námi do Olivovny! Občerstvení zajištěno (firma Rancheras).