Cena pro nejlepší knihovnici

Týden knihoven je celostátní akcí s termínem na počátku října a tradicí od roku 1997. Knihovny představují své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Také celoroční práce knihovníků je hodnocena a nejlepší z nich jsou oceněni. Letos k nim náleží i dobrovolná knihovnice z Doubravčic, která je zároveň, v pozici grafičky, součástí týmu časopisu Zápraží. Gratulujeme Markétě Holé Miškové z Obecní knihovny Doubravčice, i dalším oceněním knihovnicím a knihovníkům!