Cukrářské výrobky SŠŘ Kunice

Podpořte Střední školu řemesel v Kunicích
a ochutnejte cukrářské výrobky jejích studentů.

Víte že…
SŠŘ Kunice je speciální střední škola, poskytující střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole. Pro žáky ze vzdálenějších míst je k dispozici internát, kde mohou být ubytováni od pondělí do pátku.