Den proti rakovině 2021

Český den proti rakovině letos v posunutém termínu na konci září!

Tuto akci máme již tradičně spojenou s měsícem květnem, letos však došlo ke změně.

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996.

Cíle této sbírky:
1. Přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků.
2. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Hlavní téma letošní sbírky:
Nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty

Barva stužek kytiček pro letošní rok: zelená

Minimální prodejní cena
(příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

Přispět je možné také zasláním DMS.