Děti soutěžte s MAP Říčany a vyhrajte!

„Již na počátku projektu MAP (Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Říčany) byly určeny následující priority, které vychází z potřeb regionu“, říká vedoucí projektu Linda Kůstková.
* Aby ve třídách základních škol byl průměrný počet žáků max. 25 a nízký počet dětí ve třídách MŠ. U každé školy v regionu by měla být bezpečná
a vybavená zahrada a sportoviště.
* Důležitý je plně vybavený a přizpůsobený prostor a podmínky pro rozvoj potenciálu všech dětí, moderní podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí a gramotností a dostupné pedagogicko-psychologické poradenství.
* Chceme kvalitní vzdělávání a konkurenceschopné školy, žáky i učitele. Cílem je zabezpečit dostatek financí i kvalitní zázemí pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky a motivovat děti různými akcemi a aktivitami.
* Mít dostatečnou kapacitu základních uměleckých škol a neformálního
a zájmového vzdělávání. Je důležité podporovat nabídky volnočasových organizací; provázat a sladit školy, volnočasové nabídky a další prorodiné aktivity.

V rámci MAP jsou pořádány nejrůznější zajímavé besedy, přednášky a nyní si na své přijdou i děti. Pokud správně odpoví na následující otázky, mohou vyhrát krásné ceny. Nápovědu najdete na www.map.ricany.cz nebo na Facebooku.
1. Kolika obcím pomáhá projekt Místní akční plán v ORP Říčany?
a) 33
b) 43
c) 53
2. MAP je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků
a) do 5 let
b) do 10 let
c) do 15 let
3. Co je to memorandum?
a) dohoda o partnerství
b) druh slovníku
c) petice
Odpovědi na otázky zašlete na map@ricany.cz do 10. 11. 2017.  Ceny do soutěže věnovala například společnost ZEPPELIN CZ.