Divadelní představení v Hrusicích

V sobotu 21. dubna 2018 pořádá obecní úřad Hrusice divadelní představení. „Slaměný klobouk“ v podání divadelního souboru „Občanská vzdělávací jednota Komenský“ z Chocerad. Režie: Miroslava Cinkejsová. Akce se koná v sokolovně v Hrusicích, začátek v 19.30 hodin, vstupné 70 Kč, děti zdarma. Zajištěno občerstvení, stolová úprava.