Divadelní představení v Louňovicích

Louňovické letní divadelní aktivity 2017 se s vámi loučí dvěma představeními a děkují za přízeň. “Doufáme, že jsme velkým i malým divákům zpestřili prázdniny a těšíme se na vás na dalších představeních. Program naleznete na www.dipona.eu,” říká Josef Pšenička. 
* 2. září od 17.00 dětský muzikál plný broučků, motýlů a hmyzu všelikého pod názvem BROUKOSVĚT zahrají Nedvíďata z Prahy
* 9. září od 19.00  lechtivou komedií POSTELOVÁ FRAŠKA , kterou  přivezou herci z CHLUMCE n. Cidlinou   
* Představení navíc: 3. září od 18.00 se v kavárně Modré dveře na náměstí v KOSTELCI n. Č. L. uskuteční divadelní představení PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU