Dluhová poradna funguje zdarma v Říčanech

Cesta integrace provozuje v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnu. Nyní se poradna specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR. Všechny služby poskytuje zdarma.
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.
Více informací na www.cestaintegrace.cz.
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.