Dobrovolná karanténa – připojil se i DS Blaník

Vzhledem k současné situaci se mnohé organizace rozhodly k preventivnímu kroku  – tím je dobrovolná karanténa, která je většinou plánovaná na dva týdny. A protože dobrovolná karanténa, jak už název napovídá, je dobrovolná nikoliv nařízená, všichni se zapojují dobrovolně. Vážíme si jejich rozhodnutí, děkujeme!

K dobrovolné karanténě se připojil mj. i mnichovický  Domov seniorů Blaník. Jak uvádí jeho ředitelka, paní Eva Šobrová:  Od 4. dubna se tým zaměstnanců  Blaníku rozděluje, aby společnými silami chránil naše seniory. První desetičlená skupina zůstává v domově, zatímco druhá nabírá síly, aby ji mohla za  14 dní vystřídat. 
Více info http://www.dsblanik.cz/category/aktuality/