Farmářské trhy se vracejí!

Uzavření farmářských trhů, které trvá s malými pauzami rok, je pro střední a menší farmy problematické – dostávají se mnohdy do existenčních potíží, nebo je situace pro ně i  likvidační. Organizátoři trhů a zástupci zemědělců se tudíž zasazovali o jejich znovuotevření.

Od pondělí 12. dubna 2021 se farmářské trhy mohou tedy otevřít veřejnosti, ovšem platí zde zpřísněná hygienická pravidla: mezi stánky a lidmi musí být rozestupy a prodejci vedle zeleniny, ovoce, květin, osiva, pekařských výrobků či medu nesmějí prodávat občerstvení ani nabízet ochutnávky.

Říčany –  se na první  letošní farmářské trhy chystají v sobotu, 17. dubna.
Hradešín –  Bleší a farmářské trhy se konají v sobotu 8. května 2021 od 8 do 13 h.
Jesenice – první farmářské trhy budou uspořádány v neděli 2. května 2021 od 12 do 18 h, u kaple sv. Prokopa.

Pozn. Samozřejmě za předpokladu, že se neobjeví nějaká rychlá změna v současném rozvolnění.

Info o konání  farmářských trhů na dalších místech v našem kraji k dnešnímu dni nebylo k dispozici, ale termíny se postupně objevují na stránkách obcích, v místních skupinách na FB…