Farní charita Mnichovice se představuje

Proč vznikla Farní charita Mnichovice?
Nejbližší dobrovolnickou charitu máme v Říčanech, pobočka profesionální charity ze Starého Knínu je ve Velkých Popovicích, pak je dobrovolnická charita v Benešově …a mezi těmito obcemi nebyla žádná nezisková organizace, která by měla působnost až do Mnichovic a okolí. FCH Mnichovice by tak měla řešit podobné otázky, problémy a náplň jako okolní charity (potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a jiné charitní programy). A zároveň chce být užitečná tam, kde je potřeba.

Měla by pomáhat řešit sociální potřeby občanů ve spolupráci se starosty obcí, které spadají do mnichovické farnosti, a se sociálním odborem Říčany, pomáhá vytvářet komunitní plán sociálních služeb na Říčansku, mapovat potřeby občanů v sociální oblasti. Měla by vytvářet prostor pro propojení stávajících sociálních služeb a umožnit vznik nových služeb. Je to administrativně i finančně velmi náročný proces, pokud by se jednou měla stát charitou profesionální a nabízet sociální služby podle zákona o sociálních službách, fungovat na krajských a dalších dotacích… ale určitě bude stát zato zkusit tímto směrem charitu posouvat.
Jaká chce farní charita být?
Užitečná – efektivní – flexibilní – dostupná – spojující – pomáhající.
Čím farní charita začne?
Začali jsme Národní potravinovou sbírkou 10.11.2018 ve spolupráci s Billou Strančice. Zákazníci supermarketu mohli darovat dobrovolníkům charity trvanlivé potraviny a drogerii, které FCH předala lidem v nouzi. Ve spolupráci se soc. odborem v Říčanech a v Benešově (protože některé obce farnosti spadají pod sociálku v Benešově) jsme vytipovali rodiny či jednotlivce, kteří se akutně ocitli v nouzi, a těm jsme předali krabice potravin. Vybrali jsme 370 kg potravin a drogerie, polovinu převzala Potravinová banka a 180 kg zůstalo k dispozici farní charitě Mnichovice. Všechny potraviny jsme stihli rozdat před Vánoci a děkujeme dodatečně všem, kteří svým nákupem do sbírky přispěli, i dvěma dobrovolnicím z Chocerad za celodenní neúnavnou asistenci při přebírání a třídění potravin a drogerie.
Jak se osvědčila Tříkrálová sbírka?
Byl to pro nás velký zážitek. Podařilo se nám domluvit 25 skupinek, které chodily se zapečetěnou pokladničkou ve dnech 5.-6.ledna 2019 v těchto obcích: Strančice, Struhařov, Mnichovice, Božkov, Myšlín, Ondřejov, Klokočná, Chocerady a ještě aspoň malou část Třemblatu a Kostelních Střímelic koledníci stihli navštívit také. Celkem bylo tedy přes 100 koledníků, většina skupinek byla 4členná (1 dospělý a 3 děti), ale někdy chodilo králů i 6… Nadšení dětí nešlo odolat. Každopádně je potřeba smeknout klobouk před odhodláním VŠECH koledníků, kteří v sobotním dešti obětavě chodili po domácnostech, zpívali tříkrálovou koledu pro radost sousedů a úspěchy slavili i s tradičním nápisem K+M+B 2019 křídou (či nálepkou) na dveře. Přinášeli tak vánoční zvěst z Betléma, radost v mnoha očích lidí i úsměv nad roztomilostí malých koledníčků jim dodávaly odvahu a chuť svoje vystoupení neúnavně několik hodin opakovat.
Lidé mohli přispět do pokladniček a vybralo se překvapivých 68 234 Kč! Na první ročník tříkrálové sbírky v našich obcích je to úspěch a VŠEM lidem patří dík za to, že se chtěli podílet na dobré věci. Podle pravidel tříkrálové sbírky zůstává farní charitě 65 % této částky (30 % jde na další charitní projekty Charity ČR a 5 % jsou náklady sbírky). Po konzultaci se sociálním odborem jsme podali návrh na uplatnění výtěžku sbírky v našich obcích a ten nám bych schválen – uhradíme roční poplatek za volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin, které dlouhodobě po nějakém kroužku touží, ale rodiče (většinou matka samoživitelka) si nemůžou dovolit kroužek platit. Tyto vytipované děti dostanou i nezbytné sportovní vybavení (např. v případě fotbalu to budou kopačky apod.).
Kde všude chce charita působit?
V případě všech sbírek a dalších akcí Farní charity Mnichovice vždy počítáme se všemi obcemi, které spadají pod farnost Mnichovice. Je jich celkem 31 i s jejich částmi, tyto obce vnímáme za „své“: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hrusice, Hrušov, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lensedly, Menčice, Mnichovice, Mirošovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (Vráž), Poddubí, Senohraby, Strančice, Struhařov, Třemblat, Turkovice, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary, Všešimy, Zvánovice.
Děkujeme všem za podporu Tříkrálové sbírky, ať už jste byli koledníci nebo jste přispěli do sbírky. Pro velký úspěch jistě zopakujeme sbírku v příštím roce a snad se to stane tradicí v našich obcích. Na podzim oslovíme plošně všechny obce a už nyní víme o nových dobrovolnících, takže tříkrálová sbírka bude jistě ještě radostnější.
Co plánujeme dál?
Co se týče další práce charity a dalších projektů, tak rádi bychom našli dobrovolníky, kteří mají nápad, chuť, čas, nějaké dovednosti, které by se nám hodily. Uvítáme konzultaci s nějakým sociálním pracovníkem, potřebujeme najít účetní/ho, který by nám pomohl s účetnictvím a daňovým přiznáním. Rádi využijeme zkušenosti člověka z neziskové sféry, potřebujeme různé „přátele na telefonu“, s nimiž můžeme konzultovat třeba tvorbu webu apod.

V tuto chvíli nemáme žádné prostory, fungujeme hlavně e-mailově, telefonicky, budujeme síť osobních kontaktů, velmi nám pomáhá také facebook. Určitě uvítáme i tip na prostory, pokud bychom chtěli skladovat nějaké užitečné dary (v tuto chvíli bohužel opravdu nemůžeme přijímat oblečení), např. funkční spotřebiče, kompenzační pomůcky apod. Také nám pomůže jakýkoli finanční dar, který podpoří náš provoz do budoucna. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Č. účtu: 5336313329/0800.
Na spolupráci se těší Mgr. Lucie Procházková, ředitelka Farní charity Mnichovice

1.7. 2018 byla založena Farní charita Mnichovice, nezisková organizace. Je zřízena Arcibiskupstvím pražským, spadá pod Arcidiecézní charitu Praha. „Farní“ v názvu ale neznamená, že by nás „zajímalo“ jen vše spojené s církví – potřeby všech lidí jsou stejně důležité.
Farní charita je dobrovolnická organizace. Na faře v Mnichovicích NENÍ KANCELÁŘ.  V případě potřeby charitu kontaktovat prosím pište e-mail: mnichovice@charita.cz, volejte 605 918 148, nebo můžete využít www.facebook.com/farnicharitamnichovice.