Geopark v Říčanech

V říčanském geoparku najdete stanoviště s typickými horninami z celé České republiky i z okolí Říčan, od čedičových varhan po zvrásněné vrstvy vápenců. Můžete zde odkrývat kosti dinosaurů a obrovské schránky hlavonožců, vyzkoušet rýžování zlata, pozorovat vznik meandrů a mnoho dalšího.

Geopark slouží již pátým rokem nejen k výuce geologie, ale také jako říčanská „minibotanická“ zahrada, ve které naleznete více než 100 druhů rostlin. Ve venkovní učebně je geologická laboratoř a vzorkovna, kde můžete sledovat řezání a broušení kamenů. Zároveň je zde jedinečná možnost pozorovat minerály v polarizačním mikroskopu.  http://www.ricany.cz/org/muzeum.