Infokarty Muzea Říčany pro veřejnost

Muzeum Říčany vytvářelo v průběhu let 2017 a 2018  díky podpoře Středočeského kraje ke každé akci pro veřejnost tzv. informační karty, ve kterých si návštěvníci odnášeli z akce ještě další zajímavé informace k danému tématu a mohli se k němu vracet i později. Zájemci mohli infokarty sbírat do speciálního šanonu. Projekt již skončil, ale již hotové informační karty si můžete prohlédnout a stáhnout na http://www.ricany.cz/org/muzeum/pro-verejnost/projekt-infokarty-z-akci-pro-verejnost