Jak bude vypadat nový park, rozhodnou občané

Městská část Praha 22 Uhříněves v loňském roce zakoupila pozemek za Novým náměstím, na kterém se nachází zahrádkářská kolonie. Vzhledem k charakteru území, těsné blízkosti náměstí a přímému napojení na chráněné území Obora se nabízí jedinečná možnost vytvořit zde park.
A jak bude park vypadat? „O tom rozhodnou místní obyvatelé,“ říká starosta MČ Praha 22 Ing. Martin Turnovský. „Již nyní je ale jasné, že chceme této krásné lokalitě ponechat přírodní charakter, aby se z ní nestal jakýsi
Disneyland mnoha různých atrakcí. Chceme, aby se na návrhu podíleli naši občané. Své nápady a přání nám mohou sdělit prostřednictvím ankety, kterou najdou na www.uhrineves.cityupgrade.cz. Už jsme oslovili i mladé architekty, kteří se nad obsahem parku zamysleli komplexně v širších souvislostech celé Uhříněvsi a vytvořili prvotní skici. Samotný návrh bude projektován až po zapojení veřejnosti prostřednictvím ankety a občané se k němu budou moci opět vyjádřit. V plánu je i jarní procházka s architekty přímo na místě. Prosím všechny obyvatele naší městské části o součinnost, máte jedinečnou možnost zapojit se do budoucího vzhledu místa, kde žijete,“ vzkazuje pan Turnovský.
Jak vnímají nový prostor architekti?
Jedinečnost parku vychází ze specifického genia loci zahrádkářské kolonie. Atmosféru místa může připomínat tu a tam ponechaný dřevěný plot, případně zachovalá drobná stavbička, záhony, ovocný strom, které budou přirozeně přecházet do volné plochy louky. Mohou tak vzniknout rozmanitá zákoutí s různým využitím a mírou otevřenosti – např. lavička u plotu s ovocným stromem, komunitní zahrádka
s možností sběru plodů, pískoviště pro děti, ohniště a místa pro grilování, venkovní posilovna, pavilonek pro mateřskou školku…
Travnatá plocha má být koncipována jako přírodní plocha (louka) doplněná speciálními odolnými trávníky, které snesou větší provoz (koncert, sportovní aktivity apod.). Nemělo by chybět přírodní travnaté hřiště, které může využívat sousedící základní škola i veřejnost…