Jsme partnery

Zápraží je partnerem MAS Říčansko
MAS_final_smallMístní akční skupina Říčansko o. p. s. je partnerem pro rozvoj regionu. Sdružuje obce, podnikatele, neziskové organizace a aktivní veřejnost. Spolupracuje na rozvoji venkova. Získává pro Říčansko finanční podpory z EU a z národních programů (funguje metodou LEADER).

* V současnosti území MAS Říčansko zahrnuje 39 obcí.
* Je tvůrcem integrované strategie rozvoje regionu. Poskytuje poradenství ohledně projektových záměrů, vyhledává vhodné dotační tituly, pomůže se zpracováním projektu apod.
* MAS informuje o dění na Říčansku a organizuje semináře a oborové diskuze nad aktuálními tématy. Podílí se též na pořádání akcí v regionu.

Kancelář MAS Říčansko najdete v areálu Olivovy dětské léčebny (Olivova 224, Říčany). Kontakty: Pavlína Filková, ředitelka, tel.: 774 780 141 a Mgr. Ludmila Třeštíková, koordinátorka, tel.: 774 780 140, www.mas.ricansko.eu

Regionální značka Zápraží originální produkt®
ProduktMAS Říčansko je též koordinátorem značky regionu za Prahou, kterou mohou získat místní výrobci či provozovatelé služeb cestovního ruchu.

* Pojďte získat regionální značku!
* Nákupem certifikovaných výrobků též podpoříte místní výrobce.
* Působnost regionální značky Zápraží originální produkt® je na Říčansku a Dolnobřežansku.
Více informací najdete na www.mas.ricansko.eu