Kostelec n. Č. l. patří ve středních Čechách mezi patnáct nejlépe hospodařících měst

Kostelec nad Černými lesy má za sebou dvě velké akce – 30. ročník Tradičního keramického dne, na který se sjíždějí lidé z celé republiky a Setkání Kostelců ČR, jež se letos uskutečnilo již po sedmadvacáté. Obě události se podařily na jedničku a celé náměstí i nádvoří zámku bylo zaplněno spokojenými lidmi, ačkoliv to kvůli dopravním omezením nebylo vůbec jednoduché. A co v Kostelci nad Černými lesy plánují dále? O tom jsme si povídali se starostou Ing. Jiřím Kahounem a místostarostou MVDr. Janem Černým.
Užili jste si Setkání Kostelců?
Je to skvělá akce, která propojuje lidi z celé republiky. Navážeme nové kontakty, podělíme se o zajímavé zkušenosti a nápady. Velmi nás potěšilo, že do našeho krásného města přijely i obce, které se pravidelně nezúčastňují – třeba Vrbatův Kostelec. Velký podíl na úspěchu akce má i Česká zemědělská univerzita, která nám poskytla nádherné prostory zámku.
Tradiční keramický den je prestižní akce, kterou vyhledávají lidé ze širokého okolí. Snažíme se každý rok zlepšovat. Letos jsme například zavedli kyvadlovou dopravu do Českého Brodu na vlakové nádraží, abychom návštěvníkům nabídli alternativu k autobusovým linkám z Prahy, které často končí v kolonách.
Srdcem Kostelce je náměstí Smiřických s farním kostelem sv. Andělů strážných. V minulosti proběhla architektonická soutěž na úpravu náměstí. Některé návrhy počítaly i s radikálními změnami…
V žádném případě nechceme zasahovat do koncepce náměstí. Jsme oba hrdí Kosteláci a nevidíme jediný důvod, proč měnit naše krásné náměstí, které má mimochodem půdorys anděla s křídly. Uvědomujeme si však, že centrální část našeho města potřebuje péči. Zvolili jsme cestu menších oprav, které provádíme postupně. Jednak tím nezatížíme obecní rozpočet, a jednak máme o to větší radost z každé hotové práce. Již se nám podařilo osadit cesty na náměstí kamennými obrubníky, upravit část zeleně a nyní pracujeme na rekonstrukci pomníků, kterým chceme vrátit důstojný vzhled. Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci zastupiteli panu architektovi Jiřímu Andrlemu, který nám s úpravou náměstí významně pomáhá.
Dále pracujeme na dokončení sítě chodníků v celém městě, některé úseky jsou skutečně v havarijním stavu. Nejde to tak rychle, jak bychom chtěli, ale jde to! A nezapomínáme ani na okrajové části města. Obyvatelé těchto lokalit museli chodit a jezdit po prašných nebo podle počasí blátivých komunikacích, protože se s finálními povrchy čeká, až bude dokončena kompletní infrastruktura. Proto jsme zde vybudovali zpevněné cesty, které jsou přijatelnějším řešením, než dojde k dokončení sítí.

Plánujete nějaké velké investiční akce?
Jako mnohá města a obce se potýkáme s nedostatečnou kapacitou ČOV. Pozvážení všech možností jsme se rozhodli, že pokud to bude možné, nebudeme intenzifikovat stávající čističku, ale pustíme se do výstavby nové „pod kopcem“. Toto řešení bude jednoduší a ve svém důsledku i levnější. Máme připraveno územní rozhodnutí a nyní čekáme na dotační výzvu, popřípadě hledáme spolu se Státním fondem životního prostředí i jiné možnosti financování. 
Na novou ČOV si budeme muset ještě chvíli počkat, co se však rozjíždí, je výstavba kanalizačního řadu v historické části města. Jde o náročnou akci – spolu s kanalizací chceme opravit i vodovodní řad, když už budou komunikace rozkopané. Nakonec nás čeká finální úprava povrchů. Své si opět řeknou památkáři, kteří trvají na tom, že musíme obnovit kamenné dlažby. Chápeme, že je nutné zachovat historický ráz centra, ale kamenné povrchy jsou velice nepraktické. Budeme se snažit vyjednat nějaké kompromisní řešení.
Když nedopadne dotace na novou ČOV, zvládne město financovat tuto náročnou akci formou úvěru?
Nechali jsme si vypracovat hodnocení rozpočtu pro případné čerpání úvěru a výsledky nás velmi potěšily. Máme velice zdravý rozpočet a ve středních Čechách patříme mezi patnáct nejlépe hospodařících měst. Takže ano – město je připraveno vzít si úvěr, který zvládneme splácet, aniž bychom umrtvili všechny ostatní akce. Dál chceme Kostelec zvelebovat a podporovávat nejrůznější komunitní akce. Důležité je pro nás i to, že hospodaříme s delším výhledem než na čtyřleté volební období. Neřídíme se heslem: po nás potopa.
Škola v Kostelci nad Černými lesy je spádová pro 11 obcí. Je její kapacita dostatečná?
Je to boj, ale stále ještě zvládáme školu „nafukovat“. Podařilo se nám vysoutěžit dotaci od ministerstva financí na výstavbu modulární přístavby, ve které vzniklo sto dvacet nových míst. Současná kapacita je 920 dětí, což už je opravdu dost a další rozšíření neplánujeme. Co by se nám však líbilo, je rekonstrukce budovy starého mlýna, která se školou sousedí a kterou jsme koupili. Vzniknout by zde měly odborné učebny, jež zkvalitní výuku. I v tomto případě musíme dodržet nařízení památkářů, která mohou práce protáhnout a zdražit.
Co vám udělalo největší radost a jaké máte plány do budoucna?
Čerstvou radost máme z nově otevřeného multifunkčního hřiště, které bude sloužit široké veřejnosti. Zahrát si zde můžete tenis, basketbal, fotbal, florbal… S touto lokalitou máme ještě další záměry – chtěli bychom doupravit stávající dětské hřiště a vybudovat workoutové hřiště pro náctileté. Nové hřiště se vybudovalo i ve Svatbíně v bývalé požární nádrži, což má výhodu, že dětem „neutíkají“ míče. Podařilo se nám získat dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy.
A ještě výhled do opravdu vzdálenější budoucnosti – pokud by opět přestávala stačit kapacita školy, chceme připravit projekt nové školy se sportovním zaměřením u fotbalového hřiště. V této lokalitě by mohla vzniknout i další sportoviště, která by sloužila široké veřejnosti…