Léto v muzeu – a proč ne?

Pět dní v Muzeu města Prahy  na Starém městě Pražském v Domě u Zlatého prstenu, několik dní s archeology zkoumat středověkou Prahu nebo pobývat na zámku ve Ctěnicích a přenést se do časů doby pobělohorské… to vše mohou děti na příměstských táborech, které pořádá Muzeum města Prahy v druhé polovině července a na počátku srpna.  Bližší info viz plakátky a  http://www.muzeumprahy.cz/akce/