MAP ORP Říčany je tu nejen pro školy a pedagogy, ale i pro širokou veřejnost

S příchodem nového roku jsme oslovili manažerku projektu Místní akční plány vzdělávání vzdělávání v ORP Říčany Lindu Kůstkovou a zeptali jsme se, jaké tři věci se v minulém roce nejvíce povedly?

První, co mě napadne, je „Kořenov“. Jedná se o již tradiční výjezdní zasedání ředitelů a přátel škol z celého říčanského regionu. Připraveny jsou vzdělávací aktivity pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. Navíc je věnováno dostatek prostoru na sdílení cenných zkušeností. Velký důraz klademe na rozvíjení partnerských vztahů mezi školními i neškolními organizacemi v regionu. Za poslední dva roky se z tohoto setkání pro mě stala srdeční záležitost.
Také mě moc těší, že se nám podařilo rozjet větší implementační vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Nyní máme zapojeno devět týmů ze čtyř základních škol (z Říčan a ze Strančic). Každý tým má za úkol natočit životní příběh pamětníka událostí 20. století. Děti se díky jejich vyprávění dozvědí, co se u nás dělo od dob před druhou světovou válkou až po listopad 1989. Učitelé se dětem věnují ve svém volném čase
a tuto myšlenku přijali s nadšením.
Třetí aktivita se vybírá velmi těžko, za každou akcí, seminářem či pracovním setkáním vidím velký kus práce našeho týmu ve spolupráci s aktivními řediteli, učiteli a ostatními partnery. Dovolím si však vybrat scénické čtení s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným. Podpora čtení je jedním ze základních pilířů plánu vzdělávání v našem regionu. Prostřednictvím dramatické interpretace herci přiblížili pedagogům a ostatním příznivcům čtení příběh z knihy Už je tady zas autora Timura Vermese. Příští rok bychom velmi rádi scénické čtení přiblížili i dětem z našich škol či školek.
Jakým směrem se budou ubírat místní akční plány vzdělávání v příštím roce?
Máme dvě pracovní linie. Formální, která není moc vidět a která je důležitá pro analýzu vzdělávání v našem regionu například pro starosty a další nadřízené orgány, které udávají projektu směr. V této části se budeme i nadále věnovat aktualizaci strategických dokumentů, které postupně projednáváme na odborných pracovních skupinách. Ve spolupráci s manažerkou Ladova kraje připravujeme na začátek nového roku setkání starostů z našeho regionu, na kterém se propojí aktivity plánu vzdělávání a Centra společných služeb svazku obcí.
Druhá oblast, která je více kreativní a vidíme okamžitý výsledek a zpětnou vazbu, je podpora rozvoje vzdělávání v oblasti výchovy a vzdělávání. Kalendář aktivit, které nabízíme zdarma pro učitele i ostatní zájemce z ORP Říčany, je na příští rok téměř hotový. Chceme pedagogům nabídnout takové vzdělávání, které je pro ně zajímavé jak pracovně, tak z pohledu osobního rozvoje. Dobré lektory oslovujeme i rok dopředu.
Jak se zájemci o plánovaných akcích dozví
a kdo se může přihlásit?
Pozvánky zveřejňujeme na našich webových stránkách, které v příštím roce dostanou dynamičtější kabát. Ráda bych, aby fungovalo on-line přihlašování, zatím nás zájemci kontaktují e-mailem. Pozvánky chodí i ředitelům všech škol. Akce se konají nejen v Říčanech, ale i jinde v regionu. Využili jsme nabídku paní starostky Šmoldasové pořádat přednášky v Multifuknčním domě v Tehovci, začali jsme spolupracovat s Olivovou dětskou léčebnou, která má nádherné prostory pro setkávání v předsálí kaple. Centrum Na Fialce nám zase umožní uspořádat slavnostní prezentaci výstupů „Příběhů“. A začátkem prosince se rodiče podívají do knihovny Astronomického ústavu AV ČR, ve které proběhne setkání s renomovaným psychologem Václavem Mertinem. Všem partnerům patří velké poděkování za spolupráci, hluboce si vážím jejich podpory.
Všechny vzdělávací aktivity jsou zdarma díky dotaci z OP VVV a podpoře města Říčany. Sledujte nás také na FB MAP v ORP Říčany
a na www.map.ricany.cz
Kontakt: Olivova 1800/2, Říčany,
tel: 323 618 122, 727 920 480
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643