MAS Říčansko a sociální služby

V průběhu posledních dvou let jsme vás pravidelně informovali o našich aktivitách v rámci spolupráce se sociálními službami, plánování jejich rozvoje a o zjišťování potřeb obyvatel v našem regionu. Do projektu se zapojilo bezmála 100 osob, které nám pomohly zjistit informace z „terénu“ – s čím lidé bojují, co je trápí, jak by se dala situace vylepšit, na čem bychom mohli dále pracovat, co by si zasloužilo naši pozornost a spoustu dalších podnětů. Spolupracovali jsme nejen s odborníky v sociálních službách, ale také s klienty služeb, s širokou veřejností, s obcemi. Naším nejvyšším cílem bylo přispět ke zlepšení kvality života u nás – v regionu MAS Říčanska. Ne nadarmo se totiž říká, že úroveň společnosti se pozná podle toho, zda a jak se dokáže postarat o své potřebné. V tomto slova smyslu se výstupy projektu dotýkají všech – i vás.

Každý se můžeme dostat v životě do takové situace, která vyžaduje pomoc zvenčí – stáří, zdravotní problémy, finanční problémy, problémy v rodině. V mnohých případech se může jednat právě o sociální služby, které vám v tuto chvíli pomohou. Naším cílem a přáním je, aby pro vás v danou chvíli byla potřebná pomoc dostupná a ideálně ušitá na míru dle vaší aktuální situace. V průběhu našich aktivit jsme se vám snažili „polidštit“ a zpřístupnit pojem „komunitní plánování“ nebo „sociální služby“. Navštěvovali jsme akce pro veřejnost, abychom vás o našich aktivitách informovali a dali příležitost všem těm, kteří by rádi svůj názor vyjádřili. Hovořili jsme na zastupitelstvech některých obcí, spolupracovali jsme s okolními městy a čerpali jsme od nich zkušenosti a příklady dobré praxe v rámci plánování rozvoje sociálních služeb. Díky projektu nevznikly jen oficiální dokumenty, ale nová partnerství a troufám si říci, že i přátelství, založená nejen na profesní úrovni. Připravili jsme pro vás Katalog poskytovatelů sociálních služeb tak, abyste i vy mohli jednoduše zjistit, kdo vám může pomoci. Navštivte přehledné stránky www.socialni.ricansko.eu.

Pokud chcete nahlédnout do oficiálních dokumentů projektu, můžete na www.socialni.ricansko.eu/dokumenty nebo na webu realizátora MAS Říčansko www.mas.ricansko.eu. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň, čas a energii, kterou do spolupráce s námi vložili. Vážíme si toho. Veronika Vítkovská a Jana Krutská