MAS Říčansko přijímá projekty do výzev IROP

Příjem projektů do výzev IROP se stal skutečností. Výzvy byly zpřístupněny koncem června a projekty lze podávat do konce října. Pouze u projektů týkajících se infrastruktury dopravy je příjem prodloužen na žádost starostů obcí do konce listopadu. Celkem MAS rozdá do regionu 34,5 mil. do oblasti vzdělávání, sociálního podnikání a dopravní infrastruktury. Na památku UNESCO Průhonický park je vyčleněno 9 mil. Kč. I přes prázdniny s námi můžete konzultovat své projekty. Veškeré podrobnosti naleznete na našich www stránkách.

Přehled vyhlášených výzev MAS z IROP – u všech opatření je min. výše CZV na projekt 400 tis. Kč a spoluúčast 5%:
– Opatření 1 – Školství a vzdělávání: alokace 16 000 000 Kč
(max. projekt 8 mil. CZV)
– Opatření 2 – Sociální podnikání: alokace 4 000 000 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 4 – Psychiatrická péče: alokace 2 105 260 Kč
(max. projekt 2 mil. CZV)
– Opatření 6 – Památky UNESCO – alokace 9 473 680 Kč
(max. projekt 9 mil. CZV)
– Opatření 8 – Udržitelná forma dopravy: alokace 12 315 790 Kč
(max. projekt 4 mil. CZV)