Mnichovice mají další nový most

Druhá hodina odpolední 14. prosince 2017 patřila dlouho očekávané události. Slavnostnímu otevření nového mostu ve Sportovní ulici. Po úvodním proslovu paní starostky Petry Peckové, která shrnula průběh stavby a poděkovala všem, kteří se na stavbě podíleli, popřál mostu hodně let v bezproblémové službě i zástupce dotačního orgánu, tedy Středočeského kraje, radní pro dopravu František Petrtýl. U slavnostního přestřižení pásky nechyběl ani zástupce generálního dodavatele stavby, společnosti Raeder & Falge stavbyvedoucí pan Kubík, dále koordinátor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, technický dozor investora Naďa Hájková, paní místostarostka Margita Valentová a paní tajemnice Miroslava Vojtíšková. Po přestřižení pásky následoval slavnostní přípitek a symbolické pokřtění mostu.
Stavba byla díky kvalitní práci realizační firmy dokončena v termínu a obslužnost celé oblasti se stala zase bezproblémovou.
Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočeského kraje.