Mnichovice mají svůj sběrný dvůr

Jako většina obcí i město Mnichovice dlouhodobě bojovalo s nelegální likvidací komunálního odpadu ve formě černých skládek. A nejen v okrajových částech města, ale i v centru, především na sběrných místech tříděného odpadu. U barevných kontejnerů se pravidelně objevovaly kromě běžného komunálního odpadu i staré televizory, matrace nebo zahradní nábytek. Stále více sílila potřeba vybudování vlastního sběrného dvora, ve kterém by občané mohli svůj nadměrný odpad likvidovat legální cestou. Proto nechalo město vypracovat projekt a zažádalo Státní fond životního prostředí o dotaci na jeho výstavbu. A v žádosti bylo úspěšné. Z celkových způsobilých výdajů 9 492 586 Kč činila dotace Evropské unie 8 068 698 Kč, zbývající částku 1 423 888 Kč hradilo město ze svých zdrojů. Projekt byl realizován v termínu od 20. 1. 2017 do 30. 10. 2017 a od 1. prosince 2017 slouží sběrný dvůr zdarma pro všechny občany Mnichovic, kteří jsou zapojeni do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě. Tedy pro ty, kteří mají zaplaceny poplatky za vývoz odpadů pro daný rok.
A nejen výstavbou sběrného dvora město úspěšně bojuje s likvidací odpadů. Skvělé výsledky mají Mnichovice i ve sběru tříděného odpadu. V roce 2014 bylo město v soutěži společnosti EKO-KOM „My třídíme nejlépe“ na předposledním 86. místě. Díky navýšení počtu sběrných míst na deset se umístilo o rok později na 28. místě, v roce 2016 byly Mnichovice páté a za rok 2017 už mají bronzovou příčku. Nyní je v plánu vybudování dalších dvou sběrných míst v chatových oblastech.
Vedení města si velmi váží zodpovědnosti svých občanů a věří, že díky nim se Mnichovice stanou čistším městem. A věří, že nový sběrný dvůr bude sloužit k jejich velké spokojenosti. Mgr. Petra Pecková, starostka