MŠ Ratolest Petříkov: Na prvním místě jsou rodiče…

Jak je to s důležitostí osob ve vzdělávacím a výchovném procesu? Na prvním místě jsou rodiče a rodina je tím určujícím prostředím k dobrému rozvoji dítěte. Nejen proto, že do tří let v ní dítě tráví většinu svého času, ale i proto, že role rodičů v celém našem životě je jedinečná, záleží nám na jejich názoru, radíme se s nimi. Předškolní a mladší školní věk je doba, která je zásadní pro vytvoření dobrého vztahu mezi rodiči a jejich dětmi.
Projekt, jehož součástí se stala i naše mateřská škola v Petříkově u Velkých Popovic, je založen  na úzké spolupráci s rodiči a klade důraz na roli rodiny. S touto motivací jsme téměř před deseti lety založili soukromou neziskovou školku. Náš projekt zaujal i další rodiče a díky nim stále roste. Dnes už na naši školku navazuje základní škola Navis v Dobřejovicích, která má i druhý stupeň.
Dobrá komunikace mezi školou a rodinou je základem úspěchu. Dospělí okolo dítěte musí táhnout za jeden provaz a domluvit se na tom, jakým směrem. Proto je třeba najít společný čas, kdy se sejdou  oba rodiče a pedagog ze školky. Není to chvilka při předávání v šatně, to lze řešit různé provozní věci. Vážnější témata je dobré probrat v klidu a za zavřenými dveřmi.
Pro tato setkání se u nás ve školce vžilo označení tutoriální setkaní neboli tutoring. Je to odvozeno z anglického slova tutor, jehož význam lze přiblížit slovem průvodce. Tutor je ten, který sleduje pokroky dítěte, mluví s ním nad rámec běžné pedagogické činnosti a také se pravidelně setkává s rodiči. Výstupem tohoto setkání jsou konkrétní kroky, jak pomoci dítěti, aby se co nejlépe rozvíjelo.
Rodičovská láska je nenahraditelná a žádná instituce, ani ta naše, nemůže rodiče zastoupit v jejich důležité roli. Nicméně můžeme jim s výchovou jejich dětí pomoci a poskytnout jim novou inspiraci.
Nikdy nebudeme litovat času, který teď věnujeme svým dětem. Naše děti se nestanou dospělými tehdy, když vyrostou a budou  schopné se postarat samy o sebe. Skutečně a opravdu dospějí tehdy, až se dokážou postarat o někoho jiného a budou to i chtít. A k tomu jim společně chceme pomáhat dorůst.

MŠ Ratolest, Petříkov 166, skolka.ratolest@gmail.com, tel.:  773 226 531, www.msratolest.cz