Nová náves bude obyvatelům Herinku dobře sloužit

“Centrem každé obce by měla být náves, která slouží mimo jiné pro nejrůznější společenské akce a setkávání,” říká starosta Karel Zeman. “V Herinku zatím takové centrum chybí, ale současné zastupitelstvo udělalo obrovský kus práce, aby v Herinku důstojná náves vznikla. Spolu s architektem jsme vytvořili návrh centra, ve které bude logicky propojen obecní úřad, nové multifunkční hřiště a dětské hřiště. Na návsi nebude chybět altán, veřejné ohniště, hřiště na petanque, kuželky, stolní tenis, šachy nebo například pítko. K návrhu se mohli vyjádřit i obyvatelé Herinku na veřejné diskuzi. Jejich podněty jsme se snažili do konečné podoby zakomponovat. Po dlouhých vyjednáváních se nám podařilo získat pozemek vedle obecního úřadu, bez kterého bychom projekt nemohli uskutečnit. Již proběhla i řádná soutěž na zhotovitele a zahájení prací tedy nic nebrání. Celý projekt by měl být dokončen do června 2019, celková investice do projektu je 6 milionů korun. Věřím, že nová náves bude nejen krásná, ale že bude občanům Herinku dobře sloužit.

Plánujete v Herinku vybudovat i školku, která zde také chybí?
Ano, podařilo se nám koupit pozemek u multifunkčního hřiště, takže školka bude stát také v centru obce, což zapadá do naší koncepce vytvoření živého a funkčního centrálního prostranství. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci a budeme se snažit získat dotaci. Ačkoliv školka zdaleka nestojí, je již nyní potřeba učinit spoustu administrativních kroků, aby
v květnu příštího roku mohly proběhnout zápisy a v září slavnostní otevření. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat zkušenou paní ředitelku, kterých je v současné době velký nedostatek. Paní ředitelka se bude podílet na realizaci školky od samého začátku, což je velké plus. Projekt počítá
s kapacitou 48 dětí.
Chystáte ještě další investiční akce?
Dále pracujeme na vybudování kruhového objezdu na silnici 101 společně s Dobřejovicemi a Jesenicí, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti na této komunikaci. Projektová dokumentace je ve finální fázi. Vloni jsme upravili polní cestu nad obcí, kterou místní využívají k procházkám. To nám vnuklo myšlenku vybudovat cyklostezku propojující Herink a Dobřejovice, která by měla usnadnit našim obyvatelům podnikat výlety po okolí. Chceme Herink „otevřít“. Myslím, že je přínosné, když spolu sousední obce komunikují, spolupracují a pomáhají si. Rádi bychom také upravili okolí rybníka… Reálných plánů, jak zvelebit naši obec, máme více než dost.