Nové zvony pro Velké Popovice

Takové Velikonoce Velké Popovice pravděpodobně nepamatují! Kostel Panny Marie Sněžné praskal ve švech a lidé očekávali příchod opata Strahovského kláštera Michaela, který spolu s páterem Konstantinem Petrem Mikolajkem sloužili Velikonoční mši. O tuto velkou slávu se zasloužily dva nové zvony, Velkopopovický zasvěcený sv. Václavovi, v průměru měřící 1 m a vážící 560 kg, a Vladimír, vážící 198 kg. Zvony se zrodily z projektu „Zvony pro Velké Popovice“ spolku Nové Habří z. s. a symbolicky „přiletěly“ právě na Velikonoce. K projektu, podpořenému nadací Kozel lidem, se připojila Obec Velké Popovice, základní škola a též lidová škola umění, jednotliví občané a rodiny z Velkých Popovic. Celková vybraná částka přesáhla milion korun.
Dne 18. května od 13 hod. se v kostele Panny Marie Sněžné uskuteční slavnostní mše svatá za dárce a všechny občany Velkých Popovic. Ve 14.30 hod. vyjde průvod od kostela do Velkopopovického pivovaru, kde bude naražena posvěcená várka piva.