Odbahnili jsme nádrž, máme novou silnici, ale zbourali nám most!

V Mirošovicích 7. června zkolaudovali rekonstrukci vodní nádrže U Zvoničky. Po více než 50 letech se nádrž dočkala odbahnění, byly opraveny vtokové a výtokové prvky, vytvořeny nové břehy včetně terénních úprav. Vodní plocha je nyní ozdobou centra obce. Starosty Mirošovic Tomáše Zvěřiny jsme se zeptali, zda se podařilo získat na opravu dotaci.
„Bohužel ne. V minulosti jsme na rekonstrukci nádrže dvakrát žádali, ale pokaždé neúspěšně. V rámci revitalizace celého centra obce jsme se rozhodli, že již nebudeme čekat a celou akci jsme hradili z vlastních zdrojů. Navzdory úředníkům ŽP, kteří by rádi viděli přírodní nádrž s bahnitými břehy, jsme si prosadili modernější vzhled a z konečné podoby máme
velkou radost.
Jak pokračují opravy komunikací?
Snažíme se! Podařilo se opravit krajskou silnici II/508, vedoucí celou obcí. O rekonstrukci této komunikace jsme žádali Středočeský kraj přes 8 let. Řidiče, kteří naší obcí projíždějí, však musím upozornit na nové úsekové měření rychlosti. Takže i když krásný asfaltový povrch láká jet rychle, raději dejte nohu z plynu. Oprav se dočkal i horní úsek ulice Pod Ježovem a novou živici dostane také ulice Ke Hradu. V červenci začneme v parku
u Zvoničky budovat pétanque hřiště… Stále je co dělat.
Ale o most přes krajskou silnici I/3 na Senohraby jste přišli?
Stav tohoto nadjezdu byl před dvěmi lety shledán jako havarijní a došlo k jeho okamžitému uzavření. Nutno poznamenat, že se nakonec po vcelku konstruktivních a vstřícných jednáních se zástupci říčanské SÚS povolilo nejen užívat most pro pěší, ale hlavně odložit jeho demolici do doby, než bude vypracován nový projekt včetně stavebního povolení. Most byl odstraněn během jednoho dne. Akce proběhla bez problémů a díra po něm zbyla veliká. Dle poslední informace od zástupců KSÚS však stále není ukončeno výběrové řízení na zhotovitele nového mostu (uchazeč s vítěznou nabídkou odstoupil). Započít stavbu na konci července je však prý reálné.