Omezení dopravy při rekonstrukci silnice v Uhříněvsi

Omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přátelství vychází z toho, že pro směr z Prahy do Říčan zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy bez omezení tonáže. Pro opačný směr od Říčan do Prahy bude komunikace Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude vedena pro osobní i nákladní dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na D1. Z D1 na sjezdu  Pod Chodovem po trase Mírového hnutí – Výstavní – Novopetrovická – Františka Diviše – Podleská a zpět na Přátelství, nebo z D1 po trase Jižní spojka –  Průmyslová – Kutnohorská – Přátelství.

Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. Kutnou Horu bude vedena z Uhříněvsi stejnými trasami zpět na D1. Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění. Dojde i ke změně tras autobusových linek PID směrem do Prahy a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek. Ve směru z Prahy bude trasa zachována, pouze dojde k posunu autobusové zastávky v prostoru staveniště. Po dobu 1. etapy bude též uzavřena komunikace NN1106 (spojka mezi ulicí Přátelství a ulicí K Uhříněvsi (po křižovatku „u písků“).

Bližší info včetně map objížděk najdete na webu MČ Praha 22.