Oprava kostela Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi byla letos úspěšně dokončena

S velkou radostí a vděčností jsme 23. 9. při slavnostních bohoslužbách poděkovali Bohu i lidem za krásně opravený kostel Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi. Skutečně jsme velice vděční všem, kdo se na celé opravě podíleli. Starostovi Martinovi Turnovskému, který s myšlenkou opravy přišel, celému vedení radnice, které nabídlo smlouvu, jejíž součástí byl dar 800 tisíc korun, zastupitelům, že tuto smlouvu schválili a také členům našeho sboru, kteří obětavě vybrali další potřebné peníze.
Máme radost, že všechny, kdo do něj budou přicházet – ať už na bohoslužby nebo kulturní události, bude vítat zářící budova kostela. Víme, že to podstatné, proč lidé přicházejí, je setkání. Ale ono potěší, když víme, že toto setkání bude
v hezkém prostředí.
Letos dokončená rekonstrukce fasády navazuje na nekončící práci na údržbě a opravách našeho téměř stoletého kostela. Kostel byl vystavěn jako cihelný. Celé stavbě dominuje věž se zvonicí, ve které bylo původně plánováno i umístnění zvonu, ale s návrhu sešlo a ani dnes neuvažujeme, že by byl zvon pořízen. Největší částí je samotná modlitebna se stolem Páně. Ta je místem pravidelného setkávání, bohoslužeb, koncertů a jiných akcí. Její součástí je i kruchta, prostor nad hlavním sálem, sloužící pro menší akce a setkávání dětí a jejich rodičů. V zadní části kostela je farní byt, trvale obývaný farářem a jeho rodinou, a k němu přiléhá zahrada, která poskytuje sboru dostatek místa pro setkávání v letním období.
Jiří Ort, farář sboru a Daniel Schönfelder, zástupce staršovstva