Ordinace fyzioterapie v SKC Ondřejov nabízí diagnostiku, prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu

Od 7. března zahajuje provoz ordinace fyzioterapie Mgr. Terezy Píglové – absolventky 3. lékařské fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK s desetiletou praxí v oboru, která nabízí nejen diagnostiku, ale hlavně prevenci
a léčbu poruch pohybového aparátu. Součástí léčby je vstupní vyšetření se zpracováním kineziologického rozboru, na jehož podkladě se stanoví nejvhodnější léčebná terapie.