OÚ Velké Popovice hledá referenta stavebního úřadu

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo: Referent stavebního úřadu OÚ Velké Popovice
Druh práce: praktický výkon státní správy na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Obecní úřad Velké Popovice, Ringhofferova 1, 251 69 Velké
Popovice.
Platová třída: 9 – 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Stupeň platové třídy bude stanoven
dle délky započitatelné praxe
Předpokládaný nástup: dohodou
Lhůta pro podání přihlášek: 15.2.2019 do 12:00hod.
Celé znění oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce Obecního úřadu Velké Popovice a na webových stránkách Obce Velké Popovice na
www.velkepopovice.cz