Poděkování starosty MČ Praha 22 za volební účast

Vážení občané MČ Prahy 22, dovolte mi poděkovat za vaši velmi vysokou volební účast v obou kolech prezidentských voleb. Zejména druhé kolo předčilo mnohá očekávání. Nejlepší okrsky Hájek a Pitkovice zaznamenaly dokonce účast 80,49 % a 79,98 %. Celkový průměr 74,50 % nás řadí mezi nejvíce angažované obce a městské části. To, že celkově nezvítězil kandidát, kterému většina našich občanů dala svůj hlas, sice mrzí, ale život jde dál, politici přicházejí i odcházejí a voliči naštěstí zůstávají.
Přeji vám, ať vás volební chuť neopouští a využívejte, prosím, nadále svého práva rozhodovat o svém životě. S úctou Martin Turnovský – starosta MČ Prahy 22