Pracovně aktivizační program v Říčanech

Vracíte se po nemoci do práce? Nebo jste ještě nikde nepracovali? Zkuste si práci v rámci pracovně aktivizačního programu v Říčanech.
Program je určen pro osoby se zdravotním postižením (lidé s tělesným duševním nebo mentálním handicapem se schopností samostatného doruzumívání se) nebo o osoby pečující o jiné závislé osoby. Základní podmíkou přijetí do programu je stálý pobyt na území MAS Říčansko.

Součástí programu je:
Zácvik a praxe v rukodělné dílně po dobu 4 měsíců s finančním motivačním příspěvkem v rámci dohody o pracovní činnost na 0,4 úvazek (16 hodin týdně).
Další vzdělávání v rozsahu 8 hodin v komunikačních dovednostech, finanční gramotnosti, základech obsluhy PC a kancelářské techniky přičemž  vzdělávat se mohou  i lidé, kteří neabsolvují zácvik a praxi.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít –  schopnost učit se novým věcem a manuální zručnost.
Díky tomuto pracovně aktivizačnímu programu se nabízí práce v přátelském a malém kolektivu, tj. rukodělná práce – šití, stříhání, balení a hrubá měsíční mzda  5830 Kč.

Kontakt: e-mail: envero@envero.cz,  tel.: 774 227 657