Pražský okruh a Hostivařská spojka musejí být dokončeny současně

Blíží se komunální volby a s nimi konec funkčního období. Starosty Městské části Praha 22 Martina Turnovského jsme se zeptali, jak uplynulé necelé čtyři roky hodnotí.

Mohu zodpovědně říci, že jsme odvedli obrovský kus práce. Mnoho investičních akcí zejména z oblasti školství bylo dokončeno a mnoho jich je připraveno k realizaci, včetně zabezpečení financování. Což je velice důležité! Podařilo se nám například kompletně připravit projekt Domu s pečovatelskou službou Betlímek – stačí jen vybrat zhotovitele a začít stavět. Hotová je příprava pro výstavbu lávky pro pěší a cyklisty vedle železničního mostu. Dále se nám podařilo vykoupit pozemky pro výstavbu tělocvičny u fotbalového hřiště, která by měla sloužit ZŠ U Obory. Na druhou tělocvičnu u ZŠ Bratří Jandusů jsou zajištěny finance, vydáno stavební povolení a běží výběrové řízení na zhotovitele. Dále také pokračují přípravy na výstavbu nové školy Romance. Tento projekt je hlavní výzvou pro naši MČ na příští volební období a věřím, že se z nové školy stane chlouba Uhříněvsi.
Jaká byla priorita vašeho funkčního období?
Určitě zlepšení dopravní situace. Absolvoval jsem desítky jednání a vyjednávání a věci se pomalu posouvají dopředu. Zásadní je, že se ledy hnuly, náš odbor výstavby byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj k vydání územního rozhodnutí stavby úseku 511 Pražského okruhu. Mělo by být zahájeno na podzim. Jde o klíčový dokument, od kterého se vše další odvíjí. Ačkoliv se jedná o přísně oddělený výkon státní správy reprezentovaný naším odborem výstavby, nutně musíme pomoci po stránce materiální, lidské i finanční, tak aby nesmírně náročné územní řízení, na jehož výsledek čeká snad celá Praha
i převážná část Středočeského kraje, bylo zdárně dokončeno.

Důležité je, aby obě dopravní stavby – Pražský okruh a Hostivařská spojka, která bude sloužit jako obchvat Uhříněvsi, byly dokončeny současně. Jinak se naše dopravní situace nezlepší. Naopak, situace v Uhříněvsi by mohla být i horší. A toto „pohlídat“ bude důležitý úkol pro další volební období.
Výstavba nové školy, pomoc pro dokončení Pražského okruhu – to nejsou malé úkoly, je ještě něco, co byste chtěl dotáhnout do zdárného konce?
Rád bych dokončil projekt nového parku
u Obory s pracovním názvem „Otevřené zahrady Uhříněves“, kde by naši obyvatelé mohli trávit volný čas obklopeni krásnou přírodou. Rozsáhlý přírodní park se bude skládat z několika zón
a věřím, že si každý najde „své“ místo, kde si odpočine a načerpá nové síly.
Co byste přál Uhříněvsi do dalšího funkčního období?
Ať už vyhraje volby kdokoliv, je nesmírně důležité, aby se pokračovalo v započatých projektech, které jsou pro Uhříněves životně důležité. Každá stavba má své příznivce a odpůrce, ale je potřeba potlačit vlastní zájmy ve prospěch celé městské části. Také je nutné si uvědomit, že nás čeká náročné období a v čele radnice by měli stát lidé, kteří jsou jednak odborníky a dokážou se orientovat v náročné práci na úřadě, a jednak se nebojí dělat těžká rozhodnutí. Určitě nesmí chybět smysl pro zodpovědnost!