Pražský okruh a jeho zdlouhavé řešení

Původní objezd Prahy byl po silnici II/101, která nemá začátek ani konec a skutečně sloužila k objetí Prahy po trase Říčany, Úvaly, Brandýs nad Labem, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Rudná, Radotín, Zbraslav, Jesenice a zpět Říčany. Po roce 2000 se vytvořil projekt za přispění vysoké školy dopravní / „odborníci“/. Na západní a jižní straně skutečně kopíruje silnici II/101 a až na to že má málo jízdních pruhů je trasa okruhu v pořádku. Všechny navazující silnice jsou v dostatečné vzdálenosti od sebe a netvoří dopravní uzel.
Nešťastné řešení bylo svedení SOKP od D1 ke středu Prahy, kde v úseku Běchovice – Černý most se napojuje 6 silnic dálničního tipu a protínají silnice I/12 a II/611. Mnoho dalších přivaděčů z obchodní zóny Černý Most. Hned v začátku jsem o tomto nešťastném řešení psal na různé instituce, média a jednal na Středočeském kraji. Jednání s hejtmanem Bendlem a později v dopravě středočeského kraje o posunu SOKP na východ od Prahy, bylo bez úspěchu. Ředitelství silnic a dálnic se stále drželo nevhodného SOKP D1- Běchovice.

  V roce 2014 navrhuje Radim Jančura posunout SOKP více na sever a na východ. Totožnou trasu později navrhuje Petice za rozumný okruh Prahy. Tato varianta leží rozpracovaná již desítky let na Středočeském kraji. Důvody jsou jasné. Již dnes přetížený dopravní uzel Běchovice – Černý most, kde se tvoří zácpy. Nezabránilo by tomuto stavu, ani rozšíření silničních pruhů na 4-5, v jednom směru. ŘSD stále odmítá severovýchodní variantu, pro rozpracovanost původního projektu, kolapsovou situaci řešit.

     Proto se na silnici II/101 stále zvyšuje provoz vozidel. Od D1 přes Říčany, Mukařov, Český Brod na D11, nebo D10. Také přes Úvaly na D11 a D10, využívají jako objížďku i těžké vozidla TIR. Starosta Říčan vyřešil přetížený průjezd, zákazem vjezdu vozidel nad 12 tun začátkem listopadu 2017, hned při sjezdu z D1 na silnici II/101. Policie vjezd TIR zatím kontroluje a vozidla i váží. Silnicím na východ od Prahy se skutečně ulevilo, ale řešení to není. Narostla délka kolon kamionů na D1, kdy se stálo na sjezd na Spořilově, k Jižní spojce, někdy až k Průhonicím. Po zákazu se nepřetržitá kolona prodlužuje ještě dále od Prahy.
Po 20. listopadu 2017 uveřejňuje TV, že SOKP 511 se začne stavět v roce 2020. Do té doby by měla být dokončena přeložka I/12 Úvaly – Běchovice, která zjednoduší cestu od Úval do Prahy, kde se čeká v kolonách, v ranní špičce i 2 hodiny, ale více zatíží dopravní uzel Běchovice – Černý Most.
Je naivní si myslet, že dostavba 511 vše vyřeší. Bude to nejdříve za 4 roky a to ještě doprava naroste. Po dokončení SOKP 511 se trasa D1 – Běchovice zkrátí o 7 km, ale kolony kamionů jí opětně ucpou. Přesunou se jen z D1 na SOKP 511.  Řidiči osobních aut a vozidel do 12 tun budou u Říčan ze SOKP sjíždět na silnici II/101 k Úvalům, nebo na I/2 na Mukařov a Český Brod.  Budou opět objíždět zmíněný dopravní uzel a stále přetěžovat silnice na východ od Prahy. SOPK 511 má také jednu výhodu. Jeho směr není okruhem Prahy, ale bude to vlastně spádová silnice do středu města a bude využita jako náhrada za I/12 při obchvatu Uhříněvsi. Řidiči si budou moci vybrat mezi kolonou přes Uhříněves, nebo kolonou přes křižovatku u Běchovic na Jižní spojku.

     Takovému kolapsu se dá jednoduše zabránit. Vybudovat co nejdříve severní a východní trasu, jak navrhuje Radim Jančura, nebo Petice za rozumný okruh Prahy. Budou potom objezdy Prahy velmi jednoduché a nebudou se nikde tvořit kolony. Všechny nájezdy na dálnice a silnice, budou daleko od sebe. Bude využívána i trasa přes Černý Most, ale bez dopravních kolapsů. Dopravní zátěž na východ od Prahy se tak rozdělí na dvě možnosti. Východ od Prahy si zmíněné řešení zaslouží. Jen v Praze a Středočeském kraji žije ¼ obyvatel Česka a další miliony občanů z celé republiky i zahraničních vozidel dopravním uzlem kolem Prahy projíždí. Statisícům občanů, kteří na východ od Prahy bydlí nebo silnice používají, to konečně umožní plynulé cestování.
Jaroslav Skalník,  Sluštice