Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné.
Cestující si nyní mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Vybrat si mohou „klasickou“ Lítačku, nebo nově bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard či In Kartu Českých drah.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Na novém webovém portálu pid.litacka.cz s e-shopem je možno koupit nejen jízdní kupóny, ale také:
– nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
– nahrát kupón na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, In kartu ČD;
– aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru, kupón je aktivní do 60 minut);
– nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
– změnit nosič během platnosti kupónu;
– přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).
K dispozici je i nová mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní:
– nakoupit jednorázové jízdné platné od několika minut až na tři dny;
– pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
– přeposlání jízdenky třetí osobě;
– vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení.