Přijďte s dětmi stavět LEGOměstečko do Olivovny

Sbor Církve bratrské v Říčanech ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou pořádá v lednu Legoprojekt – stavění legového městečka dětmi. Společně postavíme silnice, železnice, vlaky, lodě, budovy, věže, náměstí, parky. Děti mohou stavět podle vlastní fantazie nebo podle  připravených sad, kterých je asi 200. Záleží jen na nás, jak budeme město během tří dní stavět. A čtvrtý den jej ukážeme všem v našem okolí. Legoprojekt podporuje hravost a kreativitu a ukazuje důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Je to dobrovolnická aktivita. která je zcela zdarma, není provázána s firmou Lego, ani se nejedná o předváděcí akci. Je určena pro děti od 6 do 12 let a bude se konat od 18. do 21. ledna 2017 v kapli Olivivny v Říčanech. Počet míst je omezen, proto se děti registrují předem u Petra Strnada na tel. 774 737 310 nebo mailu strndy@seznam.cz