Příměstské tábory v SKC Ondřejov

tábory OndřejovPřestože žijeme v turbulentní době, zdá se, že letní tábory pro děti poběží a je na čase o nich uvažovat. Už potřetí připravuje příměstské tábory i SKC v Ondřejově. Od poloviny července do poloviny srpna v pěti týdenních turnusech zabaví vaše děti sportem, výlety i výtvarnou činností.
Více
sdělí Hynek Kašpar na telefonu 777 668 212 či e-mailu Hynekkaspar@seznam.cz.

Více https://www.skcvondrejove.cz/file.php?nid=2675&oid=7530518