Projekty v rámci MAS Říčansko

Až do konce dubna je možnost podávat projekty do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Nastavená alokace je cca 5,6 mil. Kč. Podrobné informace najdete na stránkách MAS. Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své projekty podávat do 18. 4. 2019.