Přijímačky do matematické třídy

I. ZŠ Říčanyotevírá ve školním roce 2015/2016  6. třídu s rozšířenou výukou matematiky.
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu  20. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit přímo k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby. Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na adresu školy do 11.5.2015.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Další informace na tel. čísle 323 602 794.