RADOST POMÁHAT mají děti v ZŠ Mnichovice ve svém rozvrhu

Přijmout zodpovědnost a nezištně pomoci svému okolí – to je
úctyhodný životní postoj. Hlavní roli v předávání morálních hodnot má bezesporu rodina, ale velkým dílem přispívá i okolí. V Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice si plně uvědomujeme, že nejsme místem, kde stačí pouze předávat informace, ale že jsme opravdovou školou života.
Shodně jako v mnohých jiných organizacích naši školáci a učitelé občas pomáhají při řadě komunitních akcích ve svém okolí. Nad rámec své školní výuky. Ale to není všechno. Od září 2018 došlo k úpravě vzdělávacího plánu a žáci předmětového bloku sChool Team mají výuku „radost pomáhat“ ve svém rozvrhu. Každý pátek aktivně realizují svou dobrovolnickou činnost a angažují se ve prospěch ostatních obyvatel Mnichovic. Potkat je můžete
v mateřské školce, v domově pro seniory, v knihovně i v informačním centru. Ostatní školáci nechtějí zůstat pozadu a přispívají podle svých možností také – od sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, organizace sběru plastových víček pro nemocné děvčátko až třeba pro budování přírodní učebny či sportoviště Podhorky. V předvánoční době nesmíme zapomenout na mikulášskou nadílku v mateřské školce nebo pečení vánočního cukroví pro babičky a dědečky.
V současné uspěchané době, kdy často vítězí jen honba za vlastním individuálním úspěchem, je vedení mladé generace k zájmu
o ostatní lidi a veřejné dění velmi důležité. Často slýcháme spoustu negativních komentářů na dnešní mládež. Ano, parta dokáže leccos a ne vždy je to následováníhodné. Pojďme si však všímat zejména těch mladých, kteří pro nás ostatní mohou být vzorem. Vzorem nezištnosti, spolupráce a přátelství. A to nejen v čase adventním.
Marcela Erbeková, ředitelka školy