Říčanští rozhodnou o pěti milionech!

Překvapte Říčany – první ročník participativního rozpočtování je v plném proudu. Zastupitelstvo města schválilo v létě roku 2016 uvolnění částky pět milionů korun z investičního rozpočtu města pro první ročník participativního rozpočtování. Poprvé v historii města, bude radnice realizovat investiční záměry, které navrhnou a v hlasování podpoří sami obyvatelé Říčan.

 „Celková schválená částka pět milionů korun, představuje necelá dvě procenta z celkového ročního rozpočtu města a pět procent z rozpočtu investic. Domnívám se, že je to přiměřená a smysluplná částka, o které mohou občané sami rozhodnout, kam bude investována“ uvedl starosta města Vladimír Kořen.

V kampani byla oslovena široká veřejnost, ale i zájmová sdružení a osadní výbory. Nápady na veřejně prospěšné projekty byly přijímány v měsíci listopadu a podmínkou bylo veřejné projednání. Přicházet se svým návrhem mohl každý s trvalým bydlištěm v Říčanech, starší 15ti let. Celkem se čtyř setkání  účastnilo více než 50 občanů, navrhovatelů, podporovatelů nebo zájemců. Obyvatelé v návrzích velmi často preferují opravy chodníků či cest. Mezi „zážitkové“ návrhy patří hřiště, labyrint, cyklověž, kynologický prostor a rozmístění grilovacích míst ve městě. Ve hře jsou i projekty, které by se daly označit za kulturně-výchovné jako „Kameny zmizelých“ nebo galerie v podchodu u nádraží.

Celkem bylo navrženo 29 námětů, o kterých navrhovatelé diskutovali mezi sebou i se zástupci radnice. Navržené projekty musí být umístěny na pozemcích města a veřejných prostranstvích a musí sloužit široké veřejnosti. Další podmínkou jsou finanční limity pro malé investice do pěti set tisíc korun a velké nesmí překročit dva milionů, včetně souvisejících nákladů. Splnění těchto kritérií, budou v následujících měsících, posuzovat jednotlivé odbory MěÚ u 22 námětů. Od některých záměrů bylo odstoupeno. Důvody byly různé, ukázalo se třeba, že se nápad již realizuje, jeden záměr nebyl veřejně prezentován a další si navrhovatelé odložili na příští ročník.
Hlasování bude probíhat v polovině května příštího roku přes aplikaci Řídím Ríčany, kam se stále můžou občané s trvalým bydlištěm registrovat. V současné chvíli je v této aplikaci registrováno 1640 obyvatel a počet stále roste i díky jednodušší online registraci. Pokud porovnáme číslo s volební účastí v našem městě, která je cca pět tisíc obyvatel, není to vůbec nízký počet. Nejúspěšnější projekty budou městem realizovány v roce 2017/2018.

Občané Říčan dosud mohli „řídit Říčany“ prostřednictvím platformy D21 www.ridimricany.cz a rozhodovali o projektech, které navrhla radnice. Participativní rozpočtování takzvané „pébéčko“ (Participatory Budgeting) je proces kde občané navrhují, obhajují a hlasují o svých vlastních projektech. Jako první v Říčanech si pébéčko úspěšně vyzkoušeli žáci 4. – 9. tříd základních škol, kteří rozhodovali o částce 20 tisíc korun pro školu.