Říčany – změny na radnici

Po rezignaci dlouholetého starosty Vladimíra Kořena povede říčanskou radnici stavební inženýr David Michalička. Na jeho dosavadním postu místostarosty města ho nahradil podnikatel Pavel Matoška a sedmičlennou městskou radu doplnil grafický designér Michal Anelt. Všichni jmenovaní jsou zastupitelé zvolení za hnutí Klidné město.
Podle prohlášení Klidného města, které má v zastupitelstvu většinu hlasů, bude vedení radnice jako dosud velmi citlivě regulovat novou výstavbu a finanční prostředky směřovat především do zvyšování kvality života stávajících obyvatel. Udržitelný rozvoj města na principu „nejdřív infrastruktura, potom výstavba“ musí mít nadále přednost před příliš rychlým nárůstem počtu obyvatel. Stranou nesmí zůstat ani dohánění starých dluhů na veřejné infrastruktuře – vodovodech, kanalizaci, komunikacích či školách.
(info z tiskových zpráv města Říčany)