S knížkou do života

Bookstart je mezinárodní projekt podporující čtenářství v raném dětství. Probíhá již dvacet pět let ve dvaceti zemích světa. Česká republika je v projektu zapojena od roku 2017.  V kraji Zápraží jsou účastníky tohoto projektu knihovny v Kolovratech, Strančicích a v Doubravčicích. Jak se zapojit, co projekt Bookstart přesně obnáší a co malým čenářům a jejich rodičů nabízí se dozvíte na webu www.sknizkoudozivota.cz