SOUTĚŽ – Poznávejte pražské pamětihodnosti a zajímavosti

Vyhrajte vstupenky na pražský Petřín – do Bludiště!
Z venku připomíná miniaturní hrad, ale zevnitř je nekonečné. Bludiště je typickým příkladem petřínské magie, provozované zde ke konci 19. století Klubem českých turistů. V tomto unikátním Bludišti jsou kromě běžných zrcadel i zrcadla zkreslující.

Soutěžní otázka tedy zní: kolik zrcadel je v Bludišti celkem?
Nápovědu najdete na webu www.muzeumprahy.cz

Své odpovědi (předmět zprávy Soutěž) zasílejte na email redakce@zaprazi.eu nejpozději do pátku 26. června 2020.

Ve hře jsou 3 sety rodinných vstupenek (2 dospělí + až 4 děti do 15 let) do Bludiště na Petříně! Platnost vstupenek až do 31. srpna 2020.

Soutěž probíhá od 1. do 26. června 2020.
Výherci budou oznámeni v následujícím vydání Zápraží a kontaktováni redakcí.

 

 

 

………………………………………………
Podrobná pravidla soutěže „Vyhrajte vstupenky na pražský Petřín – do Bludiště“(dále jen „soutěž“)
POŘADATEL  a ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Zápraží s.r.o., IČ 24220990, se sídlem Slepá 123.  282 01 Doubravčice

OBDOBÍ a FORMA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá formou zodpovězení  soutěžní otázky uveřejněné v časopise Zápraží 6/2020 s. 3 a zde na webových stránkách www.zaprazi.eu.  Odpověď je nutné zaslat emailem na adresu  redakce@zaprazi.eu v období od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Předmět zprávy Soutěž.

SEZNAM VÝHER
3 sety rodinných vstupenek (2 dospělí + až 4 děti do  15 let)

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Zúčastnitse může  každá osoba starší 18 let(osoba mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni  spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků,

VÝBĚR VÝHERCŮ
Výherci budou na základě správných odpovědí vybráni vylosováním dne 27. 6. 2020, jejich jména oznámena zde na webové stránce a v časopise Zápraží číslo 7/2020.

PŘEDÁNÍ VÝHRY
Výherci budou kontaktováni elektronicky emailem na e-mailovou adresu uvedenou v odpovědním emailu, a to nejpozději do 4.7. 2020. Výhry (vstupenky) budou mít výherci připraveny na své jméno u vstupu/pokladně do objektu Bludiště na Petříně v Praze a to až do 31. 8. 2020. Výhry nevyzvednuté do tohoto termínu propadají ve prospěch pořadatele.

OSOBNÍ ÚDAJE
Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu soutěžní odpovědi, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže odesláním soutěžní odpovědi emailem a tudíž zapojením se do soutěže; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to zdůvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo zdůvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců). Zpracovávané osobní údaje slouží pro vnitřní potřeby pořadatele.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Vymáhánívýher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěži platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.

POZNÁMKA
VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ V PODOBĚ 3 SETŮ RODINNÝCH VSTUPENEK DO PETŘÍNSKÉHO BLUDIŠTĚ VĚNOVALO MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
WWW.MUZEUMPRAHY.CZ